Informacija o zamjeni gotovog novca kune za gotov novac eura - zamijenite kune u eure bez naknade

 

OTP banka d.d. ne naplaćuje naknadu za zamjenu gotovog novca kuna u eure.

Gotovinu koju imate u kunama moći ćete besplatno zamijeniti za eure do 31.12.2023. u svim našim poslovnicama.

Banka će bez ograničenja u iznosu prihvaćati uplate gotovog novca u kunama (novčanice i kovanice) , u svim iznosima* i bez naplate naknade do 31. prosinca 2023. godine.

Svi klijenti OTP banke mogu prije uvođenja eura položiti gotov novac kuna na svoj račun u banci jer će se na dan uvođenja eura svi iznosi automatski preračunati u eure prema fiksnom tečaju konverzije.

Tijekom cijele 2023. moći će se mijenjati gotov novac u kunama za gotov novac u eurima, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i bez naknade.

*Za zamjenu većeg iznosa gotovog novca iz kuna u eure (u iznosu većem od protuvrijednosti 5.000 EUR) potrebno je najaviti se u poslovnici najmanje pet radnih dana prije najavljenog datuma isplate.