Posebna usluga za zaposlenike tvrtke Infobip d.o.o.

Pop-up poslovnica

Obećali smo Doručak s Bankom i to ćemo ispuniti čim se za isto ostvare uvjeti, a do tad vam želimo biti što dostupniji i to s posebnom ponudom za vas!

Stambeni kredit možete ugovoriti u kunama ili eurima uz fiksnu kamatnu stopu od 2,19% do 2,59% za prve tri godine otplate, dok gotovinski kredit možete ugovoriti u kunama ili eurima uz fiksnu kamatnu stopu od 4,99% ili promjenjivu kamatnu stopu od 4,39% u kunama ili 4,41% u eurima. Osim povoljne kreditne ponude, upoznat ćemo vas i s ostalim proizvodima u našoj ponudi poput Paketa Dobrodošlice, paket pun povoljnosti za nove klijente ili OTPetice, potpuno digitalnog programa vjernosti koji nudi super nagrade za prikupljene bodove.

Detalje ponude možete pronaći u nastavku, a kontaktirati nas možete bilo kojim preferiranim kanalom.

Najbrže ćete se informirati ako ispunite kratku kontakt formu i zatražite povratni poziv.

 

Na raspolaganju vam je Bank@Work tim koji možete kontaktirati na zajedničkoj e-mail adresi bankatworkZG@otpbanka.hr ili nas kontaktirajte direktno:

Vladimir Dolenec

Anes Handanović

 

Stambeni krediti

 • Visina kredita: od 5.000 do 300.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti)
 • Kamatna stopa:
 1. HRK ponuda – od 2,19% do 2,59% fiksna 3 godine, za preostali period promjenjiva* 2,87% do 3,27%, EKS** 3,23%
 2. EUR ponuda – od 2,19% do 2,59% fiksna 3 godine, za preostali period promjenjiva* 2,85% do 3,25, EKS** 3,23%

Ostale pogodnosti stambenih kredita u kunama i eurima:

 • bez troška procjene nekretnine1
 • bez naknade za prijevremeni povrat kredita

 

Reprezentativni primjer izračuna stambenog kredita u kunama i eurima

* Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže banke i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1) koja na dan 1.7.2021. godine za valutu EUR iznosi 0,11%, a za valutu HRK iznosi 0,13%.

**  Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 500.000 kuna odnosno 65.000 eura, uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 12 kuna mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 216 kuna godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec. Za navedeni iznos kredita obavezan je upis založnog prava na nekretninu.

*** Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa.

1Bez troška procjene nekretnine svim novim klijentima te postojećim klijentima ovisno o poslovnom odnosu s Bankom. 

Polica osiguranja života uz stambeni kredit

U slučaju da razmišljate o ugovaranju stambenog kredita, OTP banka vam omogućava ugovaranje police osiguranja života koja pruža financijsku sigurnost vama i vašoj obitelji u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti jer uključuje osiguranje za slučaj smrti.

Svim novim klijentima OTP banka snosi trošak javnog bilježnika prilikom podizanja stambenog kredita kojim se zatvaraju obveze u drugim bankama.

 

Gotovinski krediti

 • Visina kredita: od 1.000 do 40.000 EUR u protuvrijednosti u kunama
 • Kamatna stopa u kunama:
 1. fiksna kamatna stopa 4,99% fiksna cijeli period, efektivna kamatna stopa (EKS)** 5,45%
 2. promjenjiva kamatna stopa* 4,39%, efektivna kamatna stopa (EKS)** 4,83%
 • Kamatna stopa u eurima
 1. fiksna kamatna stopa 4,99% fiksna cijeli period, efektivna kamatna stopa (EKS)** 5,45%
 2. promjenjiva kamatna stopa* 4,41%, efektivna kamatna stopa (EKS)** 4,85%

Ostale pogodnosti gotovinskih kredita u eurima i kunama

 • bez naknade za obradu kredita
 • bez naknade za prijevremeni povrat

Rok otplate:

 • od 1 do 10 godina

Reprezentativni primjer izračuna gotovinskog kredita u kunama i eurima

Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže banke i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1) koja na dan 1.7.2021. godine iznosi 0,13% za valutu HRK odnosno 0,11% za valutu EUR. Sukladno navedenom postoji rizik od povećanja promjenjive kamatne stope uslijed promjene referentne kamatne stope. Ugovaranje kredita uz valutnu klauzulu nosi rizik promjene iznosa ugovorene obveze uslijed promjene tečaja.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 10.000 eura odnosno 75.000 kuna, uz rok otplate od 7 godina uz pripadajuću kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun su uključeni mjesečni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 12 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.

** Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do kraja otplate kredita uvećane za iznos interkalarne kamate za razdoblje od mjesec dana uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa.

Podaci u tablici su navedeni informativno.

 

Polica osiguranja života uz gotovinski kredit

U slučaju da razmišljate o ugovaranju gotovinskog kredita, pravi je trenutak da promislite kako ćete ga otplaćivati ako se dogode nepredviđene i neželjene okolnosti. OTP banka vam omogućava ugovaranje police osiguranja života koja vam može olakšati vraćanje kredita u slučaju da se uslijed neočekivanih životnih okolnosti smanje redovni priljevi zbog nezaposlenosti ili duljeg bolovanja te otplatu dijela ili cijelog kredita u slučaju smrti.

Svim novim klijentima OTP banka snosi trošak javnog bilježnika prilikom podizanja gotovinskog kredita kojim se zatvaraju obveze u drugim bankama.

 

OTP paket dobrodošlice – Dobar paket je više od lijepog omota

Besplatno ugovorite paket i sljedećih 6 mjeseci uživajte u brojnim pogodnostima.

Bez naplate vođenja računa za tekući, devizni i žiro račun, bez mjesečne članarine za internetsko i mobilno bankarstvo u periodu trajanja paketa te ostale pogodnosti.

 

OTPetica – Program vjernosti za pet

OTPetica jedinstven je i besplatan program vjernosti OTP banke koji ti donosi zabavno iskustvo i vrijedne nagrade!

Prijavi se u besplatni program vjernosti OTP banke i uz aplikaciju OTPetica:

 • Nauči nešto više o proizvodima i uslugama OTP banke
 • Rješavaj zanimljive izazove i skupljaj bodove
 • Zamijeni bodove za odlične pogodnosti i nagrade naših partnera

OTPetica

 

OTP m-banking – Sve financije uvijek pri vašoj ruci!

Koristite usluge Banke bilo gdje i bilo kada putem svog pametnog telefona!