PSD2 - Open API - Novi kanal za pružanje financijskih usluga

PSD2 Direktiva (Revised Payment Service Directive) ažurirana je verzija izvorne direktive koja sadrži propise o novim uslugama kojima će upravljati pružatelji platnih usluga treće strane (Third Party Providers – TPP) u ime korisnika platnih usluga (Payment Service User – PSU), a s kojom se želi bolje integrirati unutarnje tržište za elektroničko plaćanje u Europskoj uniji. Znači, riječ je o bankarskoj direktivi prema kojoj će u svim državama članicama Europske unije od rujna 2019. godine započeti obvezna liberalizacija platnog prometa.

PSD2 će bankovnim korisnicima, kako privatnim, tako i poslovnim, omogućiti da svoje podatke o računu daju na dostupnost različitim pružateljima usluga, te nalaže da se bankovni sustavi u potpunosti otvore licenciranim pružateljima usluga platnog prometa (TPP).

Kako bi se to dogodilo, bilo je potrebno do 14. ožujka 2019. godine uspostaviti razvojnu okolinu za TPP. OTP je to uradila putem svog portala OTP API. Na njemu će TPP napraviti razvoj sučelja, kojim nakon 14. rujna mogu pristupati produkcijskom PSD2 API sučelju banke. TPP mogu biti samo pružatelji usluga platnog prometa koji su tražili ili već imaju licencu HNB-a.

Za klijente će PSD2 direktiva značiti veću autonomiju i transparentnost dok će Bankama PSD2 direktiva pružiti priliku za poboljšanje interakcije s korisnicima na način da će im moći ponuditi novi oblik bankarskih usluga.

Kako bi direktiva PSD2 zaživjela u praksi, sve banke moraju otvoriti svoje IT sustave prema fintech sudionicima. Povoljnije i bolje digitalne usluge korisnici će moći osjetiti preko dvije ključne inovacije – usluge pregleda računa (AIS) te usluge plaćanja (PIS).

Potrebno je znati da PSU, kao preduvjet za korištenje ovog kanala, mora imati ugovoreno Internet ili Mobilno bankarstvo u banci. Korisnik treba za svaki račun dati suglasnost TPP, potvrditi je s “tokenom” tek tada može pristupiti računima kroz TPP aplikaciju.

Od 14. ožujka 2019. naš API portal dostupan je na linku https://api.otpbanka.hr.

Više informacija o PSD2 te standardima možete naći na:

HNB link na navedenu tematiku: https://www.hnb.hr/-/obavijest-hrvatske-narodne-banke-o-novom-zakonu-o-platnom-prometu-i-novom-zakonu-o-elektronickom-novcu 

Za sve dodatne informacije pošaljite upit na e-mail adresu support.api@otpbanka.hr.