Prodaja potraživanja

OTP banka d.d., Domovinskog rata 3, 23000 Zadar oglašava prodaju dijela neosiguranih dospjelih kredita građana. Potraživanja se prodaju kao jedinstveni paket.

Molimo zainteresirane da se do dana 24.05.2018. godine jave na e-mail adresu: faktoring@otpbanka.hr radi dogovora oko detalja prodaje.