Sefovi za građane

U nastojanju da zadovoljimo sve vaše potrebe te pružimo sigurnost vašim materijalnim vrijednostima, nudimo vam mogućnost iznajmljivanja sefova OTP banke u Zagrebu, Puli, Dubrovniku i Sisku. Ugovor o najmu sefa može zaključiti svaki punoljetni građanin ili pravna osoba.

Unajmite sef OTP banke

Vaše dragocjenosti možete deponirati u sefove OTP banke, na sljedećim lokacijama:

  • Poslovnica Zagreb, Divka Budaka 1d, 10 000 Zagreb, Tel. +38572201034
  • Poslovnica Sisak, S. i A.Radića 28, 44 000 Sisak, Tel. +38572201014
  • Poslovnica Pula, Dalmatinova 4, 52 100 Pula, Tel. +38572201919
  • Poslovnica Centrala, Vukovarska 19, 20 000 Dubrovnik, Tel. +38572201282