Račun strane fizičke osobe

Strane fizičke mogu otvoriti račun koji uvijek glasi na prezime i ime klijenta. Na računu strane fizičke osobe vodi se priljev sredstava od plaća, mirovina, honorara, invalidnina, alimentacija, bezgotovinskih i gotovinskih uplata. Vlasnici računa mogu slobodno podizati odnosno uplaćivati na svoj račun gotovinu u kunama ili stranoj valuti, u neograničenim iznosima. Također mogu primati uplate na svoj račun i obavljati bezgotovinska plaćanja i prijenose, u skladu s deviznim propisima.

Iskoristite pogodnosti

Nudimo vam neposredan pristup računu putem:

    • Kontakt centra OTP banke za informacije o računu, pozivom na broj telefona 072 201 555 - 24 sata dnevno, 365 dana u godini
    • Usluge m-banking za informacije o računu te za izvođenje financijskih transakcija putem mobilnog uređaja - uslugu je moguće ugovoriti u poslovnici
    • Bankomata - razgranata mreža naših bankomata u svakom trenutku omogućuje pristup gotovini i informacijama o stanju računa te kupovinu Vipme i Simpa GSM bonova
    • EFT/POS terminala - omogućuju kupovanje roba i plaćanje usluga bez gotovine i čekova

Račun strane fizičke osobe se može otvoriti u bilo kojoj poslovnici OTP banke.