Plaćanje i usluge

Plaćanje i usluge
Plaćanje i usluge

Koristite naše usluge koje vam mogu pomoći da uštedite svoje dragocjeno vrijeme i novac. Ugovaranjem usluge trajni nalog možete nas ovlastiti da umjesto vas vodimo računa o vašim financijskim obvezama, a uz prekoračenje po tekućem računu možete se opustiti i ponekad si priuštiti i više od planiranog...

Trajni nalog služi za plaćanje obveza ili izvršenje doznaka s vašeg računa na neki drugi račun, a obavlja ga banka po vašem nalogu, u vaše ime i za vaš račun. Uštedite dragocjeno vrijeme i sklopite ugovor o trajnom nalogu kojim ćete OTP banku ovlastiti da umjesto vas vodi računa o vašim financijskim obvezama. I to nije sve, trajni nalog može vam pomoći i u nastojanju da uštedite, provjerite kako...
Izravno terećenje je platna usluga za terećenje računa platitelja, pri čemu je platna transakcija inicirana od strane primatelja plaćanja na osnovi suglasnosti/ugovora koju je platitelj dao banci, primatelju plaćanja ili trećoj pravnoj osobi ovlaštenoj od primatelja plaćanja.
Saznajte koji su vam podaci potrebni ako očekujete doznaku iz inozemstva ili vam se uplaćuju sredstva na račun u OTP banci. Provjerite popis korespondentnih banaka.