OTP uravnoteženi fond

 

OTP uravnoteženi fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom srednjeg rizika te je primjeren za ulaganje na srednji rok.

Karakteristike i ciljevi Fonda

  • Ostvarivanje visokog prinosa na umjereno dugačak rok ulaganja (3 do 5 godina),
  • Fokus na hrvatskom tržištu dionica,
  • Uravnoteženje oscilacija cijene udjela obvezničkim djelom portfelja.

Što dobivate ulaganjem u OTP uravnoteženi fond?

  • Ulaganje na nešto dulji rok uz mogućnost ostvarivanja visokih prinosa zbog izloženosti, na tržištu dionica uz očuvanje dostupnosti sredstava,
  • Iskorištavanje dugoročnih pozitivnih učinaka na cijene financijske imovine zbog članstva Hrvatske u Europskoj uniji,
  • Dugoročniju i manje konzervativnu strategiju ulaganja te disperziranje ukupno uložena sredstava u podjednakom omjeru između dionica i obveznica.

Dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP uravnoteženi fond dostupne su na internetskoj stranici OTP invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.

Zadnja izmjena: Loading...
Fond Cijena Datum Prinos u tekućoj godini
Loading...
Simbol (Top 10) Zadnja cijena
Loading...