OTP uravnoteženi fond

Fond umjereno rizične strukture ulaganja

Karakteristike i ciljevi Fonda

  • ostvarivanje visokog prinosa na umjereno dugačak rok ulaganja (3 do 5 godina),
  • fokus na hrvatskom tržištu dionica,
  • uravnoteženje oscilacija cijene udjela obvezničkim djelom portfelja.

Što dobivate ulaganjem u OTP uravnoteženi fond?

  • ulaganje na nešto dulji rok uz mogućnost ostvarivanja visokih prinosa zbog izloženosti, na tržištu dionica uz očuvanje dostupnosti sredstava,
  • iskorištavanje dugoročnih pozitivnih učinaka na cijene financijske imovine zbog članstva Hrvatske u Europskoj uniji,
  • dugoročniju i manje konzervativnu strategiju ulaganja te disperziranje ukupno uložena sredstava u podjednakom omjeru između dionica i obveznica.

 

Dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP uravnoteženi fond dostupne su na internetskoj stranici OTP invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.