OTP osiguranje

Protector - osiguranje života s dopunskim osiguranjem za slučaj nezgode

Odabirom jednog iz velikog izbora pokrića i osiguranih iznosa koji su skrojeni u posebne modele, za već od 49 HRK mjesečno sebi i svojoj obitelji ublažite financijske posljedice nesretnog slučaja.

 • prihvat u osiguranje bez zdravstvenih uvjeta
 • osigurati se mogu klijenti od 18 do 65 godina starosti  (kod isteka osiguranja maksimalno 75 godine starosti)
 • mjesečno plaćanje premije
 • osigurani slučajevi: potpuni trajni invaliditet, smrt uslijed nezgode, smrt uslijed bolesti, lom kosti uslijed nezgode
 • mogućnost isplate osiguranog iznosa za svaki dan boravka na liječenju uslijed nezgode!
 • popust od 10% za drugu policu u obitelji

Polica osiguranja „Bez brige“ uz gotovinski kredit

Ugovaranjem police Bez brige, birate dodatnu sigurnost i smanjujete rizik nemogućnosti redovne otplate kredita.

Polica omogućava nasljednicima olakšanu otplatu kredita u slučaju smrti na način da se osigurani iznos isplati banci na ime konačne otplate kredita. Za slučaj nezaposlenosti odnosno dugotrajnog bolovanja osiguranje će banci isplatiti mjesečni osigurani iznos u svrhu plaćanja anuiteta kredita.

Odabirom jednog od dva modela police osiguranja života BB ili BB+ prema vlastitoj potrebi kreirate zaštitu od nepredvidivih životnih situacija:

- Model BB uključuje pokriće za:
  Smrt i nezaposlenost
 
- Model BB+ nudi pokriće za:
  Smrt, nezaposlenost i bolovanje 

 • Pristupna dob osiguranika od 18 do 60 godina
 • Maksimalna starost pri isteku police 70 godina
 • Pokriće za rizik smrti do 40.000 EUR po osiguranoj osobi ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police
 • Pokriće za rizik nezaposlenosti odnosno bolovanja do 500 EUR po polici ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police
 • Pokriće za smrt traje do 70. godine, odnosno za nezaposlenost i bolovanje do 65. godine života osiguranika
 • Rok ugovaranja do 10 godina 
 • Plaćanje premije jednokratno ili višekratno

 

Riziko osiguranje

Osiguranje za slučaj smrti korisnika kredita kojim se pruža korisnikovim nasljednicima financijska zaštita tijekom cijelog trajanja otplate kredita.

U poslovnicama OTP banke možete ugovoriti Riziko osiguranje s konstantnom osiguranom svotom ili s opadajućom osiguranom svotom.

 

Konstantna osigurana svota

 • visina osiguranog iznosa je ista svaki dan od datuma ugovaranja do datuma isteka pokrića
 • osigurati se mogu klijenti od 18 do 65 godina starosti (kod isteka osiguranja maksimalno 73 godine starosti)
 • iznos osigurane svote do 10.000 EUR ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police
 • odabir jednokratnog, mjesečnog ili kvartalnog modela uplate premije
 • Maksimalna starost pri isteku police 73 godine
 • Rok ugovaranja do 35 godina

 

Linearno padajuća svota osiguranja

 • visina osiguranog iznosa se linearno tj. ravnomjerno mjesečno smanjuje do datuma isteka pokrića kada iznosi nula.
 • osigurati se mogu klijenti od 18 do 65 godina starosti (kod isteka osiguranja maksimalno 73 godine starosti)

Uz gotovinski kredit:

 • jednokratno plaćanje premije
 • osigurana svota do 50.000 EUR  protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police

Uz stambeni kredit:

 • jednokratno ili mjesečno plaćanje premije
 • pokriće do 250.000 EUR ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police

 

Navigator – mješovito osiguranje života

Navigator polica životnog osiguranja omogućuje vama i vašoj obitelji točno određenu svotu za realizaciju životnih planova, kao i primjerenu financijsku zaštitu u slučaju smrti.

 

- klijent ima mogućnost odabira različitih odnosa osiguranih iznosa isplate u slučaju smrti i doživljenja

- osigurati se mogu klijenti od 18 do 65 godina starosti

- polica se može ugovoriti na razdoblje od 4 do 35 godina 

- otkupna vrijednost police je dostupna nakon 12 mjeseci uplaćene premije

- minimalni iznos koji klijent plaća (premija) iznos od 500 EUR za jednokratno, odnosno 20 EUR za mjesečno plaćanje

- odabir mjesečnog, kvartalnog ili godišnjeg modela uplate premije

 

 

Dodatne informacije potražite na web stranici OTP osiguranja ili nas posjetite u najbližoj poslovnici OTP banke.