OTP Meridian 20 fond

OTP Meridian 20 fond je sukladno svojim obilježjima i naravi dionički fond, što znači da svoja sredstva pretežno ulaže u dionice te je samim time fond visokog stupnja rizika.

Karakteristike i ciljevi fonda

  • ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok,
  • primjerenu diversifikaciju uloženih sredstava u okviru pretežno regionalnih dioničkih tržišta,
  • primjerenu likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčavanja udjela,
  • niski troškovi izvršenja transakcija i dostupnost ulaganja na tržištima koja su većini individualnih ulagača inače nedostupna.

 

Dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP Meridian 20 fond dostupne su na internetskoj stranici OTP invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.