Klik kredit

Neke stvari je bolje raditi online…kao i predati zahtjev za gotovinski kredit! Putem naše online aplikacije jednostavno i brzo oblikujte Klik kredit prema vašim potrebama, uz povoljne uvjete i fiksnu kamatnu stopu i zatražite ponudu što prije!

Uvjeti kredita

  • Korisnici kredita: svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.*.
  • Valuta: EUR
  • Visina kredita: U kunskoj protuvrijednosti do 10.000 eura.
  • Kamatna stopa: nominalna 5,49% godišnje, fiksna za cijeli period otplate, efektivna 5,62%**
  • Trošak odobravanja kredita: bez troškova odobravanja kredita
  • Rok otplate: 1 do 7 godina
  • Način korištenja: Isplata na tekući račun korisnika.
  • Način plaćanja: Trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa.

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.
** Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na prosječni iznos kredita i prosječni rok otplate za 2016. godinu.