Klik kredit

Klik kredit

 

Dok kažeš klik! Jer neke stvari je bolje raditi online, kao i predati zahtjev za gotovinski kredit.
Putem naše online aplikacije jednostavno i brzo oblikujte Klik kredit prema vašim potrebama, uz povoljne uvjete i fiksnu kamatnu stopu i zatražite ponudu što prije!

Uvjeti kredita

  • Korisnici kredita: svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke) s minimalnom dobi od 21 godine. Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.*.
  • Valuta: HRK
  • Visina kredita: do 150.000 HRK
  • Kamatna stopa: nominalna 5,49% godišnje, fiksna za cijeli period otplate, efektivna 5,95%**
  • Trošak odobravanja kredita: bez troškova odobravanja kredita
  • Rok otplate: 1 do 10 godina
  • Način korištenja: Isplata na tekući račun korisnika.
  • Način plaćanja: Trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.
** Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 75.000 kuna uz rok otplate kredita od 7 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske.