Klik kredit

Klik kredit

 

Dok kažeš klik! Jer neke stvari je bolje raditi online, kao i predati zahtjev za gotovinski kredit.
Putem naše online aplikacije jednostavno i brzo oblikujte Klik kredit prema vašim potrebama, uz povoljne uvjete i promjenjivu kamatnu stopu i zatražite ponudu što prije!

Uvjeti kredita

  • Korisnici kredita: svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke) s minimalnom dobi od 21 godine. Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.*.
  • Valuta: HRK
  • Visina kredita: do 225.000 HRK
  • Kamatna stopa: nominalna 4,43% godišnje, promjenjiva**,  efektivna kamatna stopa 4,84%***
  • Trošak odobravanja kredita: bez troškova odobravanja kredita
  • Rok otplate: 1 do 10 godina
  • Način korištenja: Isplata na tekući račun korisnika.
  • Način plaćanja: Trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

**Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope – NRS1, koja na dan 02.01.2021. godine za valutu HRK iznosi 0,17%.

***Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 4,84% i izračunata je na iznos kredita od 75.000 kuna uz rok otplate kredita od 7 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.

 

Napomena: Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

 

Imate račun otvoren u drugoj banci, trebate dodatna sredstva a ne možete mijenjati banku? Zatražite poziv od Kontakt centra OTP banke i saznajte sve o uvjetima posebne ponude gotovinskog kredita.

 

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske.