Investicijski fondovi OTP Investa

Investicijski fondovi OTP Investa

 

OTP invest d.o.o. je društvo za upravljanje fondovima koje je 74,33% u vlasništvu OTP banke d.d. i 25,67% u vlasništvu OTP Alapkezelo Zrt, Mađarska.

Osnovna djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS), te osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

OTP invest trenutno upravlja sa sedam otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom različitih ulagačkih strategija: konzervativnim fondovima (OTP start fond, OTP e-start fond, OTP short term bond fond), mješovitim fondovima (OTP uravnoteženi fond, OTP Absolute fond) i dioničkim fondovima (OTP Meridian 20 fond, OTP indeksni fond). Također, OTP Invest upravlja i s tri UCITS fonda s dospijećem, od čega jedan ima karakteristike strukturiranog UCITS fonda (OTP MULTI fond), dok su preostala dva po svojoj naravi UCITS fondovi (OTP MULTI 2 fond i OTP MULTI USD fond). Uz navedene, OTP invest upravlja i jednim zatvorenim alternativnim investicijskim fondom s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (ZAIF Proprius d.d.).

 

Naučite više o investicijskim fondovima i mogućnostima ulaganja u brošuri Mala škola investiranja.

 


OTP start fond
Fond izražene konzervativne strukture ulaganja i niske razine rizika.
OTP e-start fond
Fond izražene konzervativne strukture ulaganja i niske razine rizika.
OTP Short term bond fond
OTP Short term bond fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS fond) konzervativne strategije ulaganja.
OTP Absolute fond
OTP Absolute fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS fond) čiji je cilj sudjelovati u tržišnom rastu uz istovremeno izbjegavanje velikih tržišnih padova. Kvantitativnom investicijskom strategijom ulaganja nastoji na pametniji način ulagati u već poznate klase imovine (dionice, obveznice, zlato, robe, nekretnine itd.) čime ostvaruje manju oscilaciju cijene udjela od tradicionalnog mješovitog fonda.
OTP uravnoteženi fond
Fond umjereno rizične strukture ulaganja
OTP indeksni fond
OTP indeksni fond je sukladno svojim obilježjima i naravi dionički fond, što znači da svoja sredstva pretežno ulaže u dionice te je samim time fond visokog stupnja rizika.
OTP Meridian 20 fond
OTP Meridian 20 fond je sukladno svojim obilježjima i naravi dionički fond, što znači da svoja sredstva pretežno ulaže u dionice te je samim time fond visokog stupnja rizika.
OTP Multi fond
OTP Multi fond je sukladno svojim obilježjima i naravi strukturirani UCITS fond, i to konkretno UCITS fond sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremeno osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanka Fonda.
OTP Multi 2 fond
OTP Multi 2 je sukladno svojim obilježjima i naravi UCITS fond osnovan na određeno vrijeme (5 godina).
OTP Multi USD fond
OTP Multi USD fond je u osnovi i prema svojoj naravi UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremenu zaštitu glavnice koja se može ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja pa do prestanka trajanja Fonda.

 

Dokumenti vezani za ulaganje u investicijske fondove ->