Investicijski fondovi OTP Investa

Investicijski fondovi OTP Investa

OTP invest d.o.o. je društvo za upravljanje fondovima koje je 74,33% u vlasništvu OTP banke d.d. i 25,67% u vlasništvu OTP Alapkezelo Zrt, Mađarska.

Osnovna djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS), te osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

OTP invest trenutno upravlja sa sedam otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom različitih ulagačkih strategija: obvezničkim fondovima (OTP start fond, OTP e-start fond, OTP short term bond fond), mješovitim fondovima (OTP uravnoteženi fond, OTP Absolute fond) i dioničkim fondovima (OTP Meridian 20 fond, OTP indeksni fond). Također, OTP Invest upravlja i s tri UCITS fonda s dospijećem, od čega jedan ima karakteristike strukturiranog UCITS fonda (OTP MULTI fond), dok su preostala dva po svojoj naravi UCITS fondovi (OTP MULTI 2 fond i OTP MULTI USD fond). 

Naučite više o investicijskim fondovima i mogućnostima ulaganja u brošuri Mala škola investiranja.

 


OTP start fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom izražene konzervativne strukture ulaganja i niske razine rizika.
OTP e-start fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom izražene konzervativne strukture ulaganja i niske razine rizika denominiran u valuti EUR.
OTP Short term bond fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom konzervativne strategije ulaganja.
OTP Absolute fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom čiji je cilj sudjelovati u tržišnom rastu uz istovremeno izbjegavanje velikih tržišnih padova. Kvantitativnom investicijskom strategijom ulaganja nastoji na pametniji način ulagati u već poznate klase imovine (dionice, obveznice, zlato, robe, nekretnine itd.) čime ostvaruje manju oscilaciju cijene udjela od tradicionalnog mješovitog fonda. U svojoj osnovi i prema svojoj naravi spada u kategoriju srednje rizičnih fondova.
OTP uravnoteženi fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom srednjeg rizika te je primjeren za ulaganje na srednji rok.
OTP indeksni fond je sukladno svojim obilježjima i naravi dionički fond, što znači da svoja sredstva pretežno ulaže u dionice te je samim time fond visokog stupnja rizika.
OTP Meridian 20 fond je sukladno svojim obilježjima i naravi dionički fond, što znači da svoja sredstva pretežno ulaže u dionice te je samim time fond visokog stupnja rizika.
OTP Multi fond je sukladno svojim obilježjima i naravi strukturirani UCITS fond, i to konkretno UCITS fond sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremeno osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanka Fonda.
OTP Multi 2 je sukladno svojim obilježjima i naravi UCITS fond osnovan na određeno vrijeme (5 godina).
OTP Multi USD fond je u osnovi i prema svojoj naravi UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremenu zaštitu glavnice koja se može ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u Fondu drže od osnivanja pa do prestanka trajanja Fonda.

 

Dokumenti vezani za ulaganje u investicijske fondove ->