Investicijski fondovi OTP Investa

 

OTP Invest d.o.o. društvo za upravljanje fondovima, 74,33% u vlasništvu je OTP banke Hrvatska i 25,67% u vlasništvu OTP Alapkezelo Zrt, Mađarska.

Osnovna djelatnost OTP Investa je osnivanje i upravljanje UCITS fondovima i osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

OTP Invest trenutno upravlja s pet otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom različitih ulagačkih strategija: konzervativnim novčanim fondovima (OTP novčani fond, OTP euro novčani fond), mješovitim fondovima (OTP uravnoteženi fond,  OTP Absolute fond) i dioničkim fondovima (OTP Meridian 20 fond, OTP indeksni fond). Također, OTP Invest upravlja i s dva posebna UCITS fonda (OTP Multi fond i OTP MULTI 2 fond) te s dva otvorena alternativna investicijska fonda (OTP Favorit fond i OTP Optimum fond).

 

Naučite više o investicijskim fondovima i mogućnostima ulaganja u brošuri Mala škola investiranja.

 


OTP Multi 2 je sukladno svojim obilježjima i naravi UCITS fond osnovan na određeno vrijeme (5 godina).
OTP Absolute fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS fond) čiji je cilj sudjelovati u tržišnom rastu uz istovremeno izbjegavanje velikih tržišnih padova. Kvantitativnom investicijskom strategijom ulaganja nastoji na pametniji način ulagati u već poznate klase imovine (dionice, obveznice, zlato, robe, nekretnine itd.) čime ostvaruje manju oscilaciju cijene udjela od tradicionalnog mješovitog fonda.
OTP Short term bond fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS fond) konzervativne strategije ulaganja.
Fond izražene konzervativne strukture ulaganja i niske razine rizika.
Fond izražene konzervativne strukture ulaganja i niske razine rizika.
Fond umjereno rizične strukture ulaganja
OTP indeksni fond je sukladno svojim obilježjima i naravi dionički fond, što znači da svoja sredstva pretežno ulaže u dionice te je samim time fond visokog stupnja rizika.
OTP Meridian 20 fond je sukladno svojim obilježjima i naravi dionički fond, što znači da svoja sredstva pretežno ulaže u dionice te je samim time fond visokog stupnja rizika.
OTP Favorit fond je sukladno svojim obilježjima i naravi otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremeno osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanka Fonda.
OTP Optimum fond je sukladno svojim obilježjima i naravi otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremeno osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanka Fonda.
OTP Multi fond je sukladno svojim obilježjima i naravi strukturirani UCITS fond, i to konkretno UCITS fond sa zaštićenom glavnicom čiji je cilj ostvariti što veći kapitalni prinos na glavnicu uz istovremeno osiguranje mogućnosti povrata glavnice bez umanjenja prilikom prestanka Fonda.