Gotovinski krediti u EUR

Gotovinski kredit
Gotovinski kredit
Odabirom ovog gotovinskog kredita u eurima iskoristite prednosti fiksne kamatne stope 5,25% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS) 5,69%, uz rok otplate do 10 godina, uz uvjet da je neopterećeni dio neto plaće u visini najmanje jednog mjesečnog anuiteta uvećanog za 4.000 kuna ili ugovaranjem police osiguranja uz jednokratno plaćanje premije.
Gotovinski kredit do 30.000 eura s rokom otplate do 10 godina s fiksnom kamatnom stopom 6,25%, efektivna kamatna stopa (EKS) 6,73%, prilagođen vašim mogućnostima.
Gotovinski kredit u eurima možete ugovoriti i uz promjenjivu kamatnu stopu od 6,33% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS) 6,82% s rokom otplate do 10 godina. Provjerite zadovoljavate li sve uvjete kredita, a uz kreditni kalkulator pronađite optimalan iznos kredita i otplatne rate.