Gotovinski krediti u EUR

Gotovinski kredit
Gotovinski kredit

 

Odlučite li se za gotovinski kredit u eurima iskoristite mogućnost odabira kredita s fiksnom kamatnom stopom ili kredita s promjenjivom kamatnom stopom.

Odabirom ovog gotovinskog kredita u eurima iskoristite prednosti fiksne kamatne stope 5,25% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS) 5,70%, uz rok otplate do 10 godina, uz uvjet da je neopterećeni dio neto plaće u visini najmanje jednog mjesečnog anuiteta uvećanog za 6.000 kuna.
Odabirom ovog gotovinskog kredita u eurima iskoristite prednosti fiksne kamatne stope 5,75% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS) 6,23%, uz rok otplate do 5 godina ili uz rok otplate do 10 godina uz uvjet da neopterećeni dio vaše neto plaće iznosi jedan mjesečni anuitet uvećan za 4.000 kuna. 
Gotovinski kredit do 30.000 eura s rokom otplate do 10 godina s fiksnom kamatnom stopom 6,75%, efektivna kamatna stopa (EKS) 7,28%, prilagođen vašim mogućnostima.
Gotovinski kredit u eurima možete ugovoriti i uz promjenjivu kamatnu stopu od 6,49% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS) 7,01% s rokom otplate do 10 godina. Provjerite zadovoljavate li sve uvjete kredita, a uz kreditni kalkulator pronađite optimalan iznos kredita i otplatne rate.