Gotovinski krediti u EUR

Odlučite li se za gotovinski kredit u eurima iskoristite mogućnost odabira kredita s fiksnom kamatnom stopom ili kredita s promjenjivom kamatnom stopom.

Odabirom ovog gotovinskog kredita u eurima iskoristite prednosti fiksne kamatne stope 5,49% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS) 5,96%, uz rok otplate do 10 godina, uz uvjet da je neopterećeni dio neto plaće u visini najmanje jednog mjesečnog anuiteta uvećanog za 4.000 kuna.
Gotovinski kredit do 30.000 eura s rokom otplate do 10 godina s fiksnom kamatnom stopom 6,99%, efektivna kamatna stopa (EKS) 7,56%, prilagođen vašim mogućnostima.
Gotovinski kredit u eurima možete ugovoriti i uz promjenjivu kamatnu stopu od 7,02% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS) 7,60% s rokom otplate do 10 godina. Provjerite zadovoljavate li sve uvjete kredita, a uz kreditni kalkulator pronađite optimalan iznos kredita i otplatne rate.