OTP Multi Asset Fondovi

OTP Multi Asset Fondovi

OTP Multi Asset Fondovi

 

OTP Multi Asset Fondovi

U raznolikom svijetu ulaganja vrlo je teško napraviti najbolji izbor između različitih vrijednosnih papira.

OTP Multi Asset Fond Vam pomaže pronaći investicijsko rješenje koje najbolje odgovara vašim potrebama, prožeto vrijednosnim papirima iz Europe, Amerike, doslovno cijelog svijeta.

Ulaganja fondova

OTP Multi Asset Fondovi su linija proizvoda koji se sastoji od 3 fonda, denominiranim u valuti euro.  Svaki od fondova ulaže svoju imovinu u brojne investicijske fondove istih ili sličnih karakteristika. Zahvaljujući svojoj strukturi fonda fondova, ulaganjem u jedan od investicijskih fondova (ili njihovom kombinacijom) možete realizirati diversificirani portfelj vrijednosnih papira na globalnoj razini.

Prednosti fondova

Uz pomoć OTP Multi Asset Fondova možete:

  • vašu štednju u eurima  uložiti kratkoročno, srednjoročno ili dugoročno,
  • zadati nalog za kupnju ili otkup udjela za investicijski fond bilo kojeg radnog dana poslovnice privatnog bankarstva OTP banke,
  • odabrati ulaganje niskog, srednjeg ili višeg rizika, ovisno o vašim preferencijama i željama
  • ulaganjem u jedan te isti investicijski fond, svoja sredstva raspodijeliti između nekoliko fondova koji u isto vrijeme slijede različite strategije,
  • umanjiti rizik ulaganja u vrijednosne papire diversifikacijom, odnosno raspodjelom kapitala između više investicijskih fondova,
  • ulagati u više fondova istodobno uz jedinstvenu naknadu za upis
  • fleksibilnost prilikom definiranja visine iznosa ulaganja.
  • nominalna vrijednost investicijskih udjela iznosi 1 euro.

Preporučeno vremensko razdoblje ulaganja

Viši povrat vašeg ulaganja u odnosu na klasične bankovne depozite ili državne obveznice moguće je postići preuzimanjem određene razine rizika, gdje bi dugoročno očekivani prinos trebao biti razmjeran i preuzetom riziku.

Pridržavanjem preporučenog vremenskog razdoblja ulaganja, rizik koji proizlazi prilikom uobičajenih kratkoročnih fluktuacija ulaganja u vrijednosne papire može se umanjiti uz primjereno vremensko držanje ulaganja.

Osnovna struktura fonda

Kako bi osigurali maksimalnu učinkovitost ulaganja, razmislite o ulaganju vašeg novca kroz  više financijskih instrumenata unutar različitih horizonta ulaganja. Imajući sve to na umu, sastavili smo skupinu fondova s kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim mogućnostima ulaganja kako biste pronašli ponudu koja najviše odgovara vašim potrebama, preferencijama i sklonosti riziku.

OTP Multi Asset konzervativni fond fondova

Prema ciljanom sastavu imovine fonda, 50 % kapitala ulaže se u umjereno rizične obvezničke fondove, 31 % u dioničke fondove, a 19 % u alternativne strategije – instrumente tržišta roba i nekretnina. Ciljano zemljopisno područje su 100 % razvijena tržišta. Fond je umjerene rizičnosti, preporučeno razdoblje ulaganja je između 3-5 godina.

OTP Multi-Asset uravnoteženi fond fondova

Prema ciljanom sastavu imovine fonda, 28 % kapitala ulaže se u umjereno rizične obvezničke fondove, 53 % u dioničke fondove, a 19 % u alternativne strategije - instrumente tržišta roba i nekretnina. Ciljano zemljopisno područje su 97 % razvijena tržišta i 3 % tržišta u razvoju. Fond je srednje rizičnosti, preporučeno razdoblje ulaganja je između 3-5 godina.

OTP Multi-Asset Dinamik Fond Fondova

Prema ciljanom sastavu imovine fonda, 2 % kapitala ulaže se u umjereno rizične obvezničke fondove, 76 % u dioničke fondove, a 22 % u alternativne strategije - instrumenti tržišta roba i nekretnina. Ciljano zemljopisno područje su 88 % razvijena tržišta i 12 % tržišta u razvoju. Fond je značajne rizičnosti, preporučeno razdoblje ulaganja je između 5-7 godina.

Aktivno upravljanje rizikom

Aktivnim upravljanjem rizicima, OTP Fund Management Ltd. nastoji pokazati veću razinu stabilnosti u odnosu na druge fondove istog ili sličnog sastava, čak i u turbulentnim razdobljima koji su redovita pojavnost na tržištima kapitala. Shema fonda fondova također omogućuje odabir fondova za koje se u prošlosti pokazalo da dobro upravljaju specifičnim rizicima određene klase imovine. OTP Multi Asset Fondovi sadrže investicijske udjele fondova kojima se upravlja dijelom aktivno, dijelom pasivno.

Informacije o distribuciji

OTP Multi Asset su otvoreni tipovi fondova, na način da se nalozi za kupnju i otkup udjela mogu zadati svakog radnog dana distribucije u OTP banci. U slučaju kupnje ili otkupa udjela, dan namire transakcije je četvrti po redu dan nakon sklapanja transakcije (namira transakcije po zadavanju naloga T+4 dana).

Mjesta distribucije

Kupnje i otkupe udjela moguće je realizirati u poslovnicama OTP banke (poslovnice privatnog bankarstva) u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Zadru.

Naknade za distribuciju

Detaljnije informacije o naknadi za kupnju i otkup koju naplaćuje distributer za distribuciju investicijskih udjela, kao i ostalim naknadama i provizijama u vezi investicijskog fonda (naknada za vođenje računa vrijednosnih papira, naknada za prijenos investicijskih udjela i dr.) dostupne su u sklopu poslovnica privatnog bankarstva OTP banke.

Iznos za ulaganje

Nominalna vrijednost investicijskih udjela je 1 euro, tako da se vrijednost investicije može jednostavno, fleksibilno i točno prilagoditi iznosu koji imate na raspolaganju. Minimalni iznos ulaganja iznosi 200 eura.

Povijesni učinak i uspješnost fondova nije jamstvo za budući učinak i uspješnost fonda. Detaljne informacije o politici ulaganja fondova, mogućim rizicima ulaganja i ostale relevantne podatke možete dobiti putem poslovnica privatnog bankarstva OTP banke, u Prospektu pojedinog fonda. Politika upravljanja fondom objavljena je na web stranicama OTP Alapkezelő Ltd. Trenutna neto vrijednost imovine po jedinici fonda objavljuje se svakodnevno na web stranici OTP Alapkezelő Ltd. www.otpalap.hu i na web stranici OTP banke www.otpbanka.hr te OTP Bank HU na web stranici www.otpbank.hu

Jeste li zainteresirani?

Detaljne informacije o proizvodu dostupne su:

- putem e-pošte: privatno.bankarstvo@otpbanka.hr

- osobno:

 

URED SPLIT:                                                                        URED RIJEKA:

OTP banka d.d.                                                                      OTP banka d.d.

Ivana Gundulića 36 21 000 Split                                              Jadranski Trg 1, 51 000 Rijeka      

 

URED ZAGREB:                                                                      URED ZADAR:

OTP banka d.d.                                                                      OTP banka d.d.

Jurišićeva 2, 10 000 Zagreb                                                    Domovinskog rata 3, 23 000 Zadar 

 

Arhiva

OTP Multi Asset Dinamički KID 20220722_HR - ARHIVA.pdf

OTP Multi Asset Konzervativni KID 20220722_HR - ARHIVA.pdf

OTP Multi Asset Uravnoteženi KID 20220722_HR - ARHIVA.pdf