OTP Express gotovinski kredit za umirovljenike

OTP Express gotovinski kredit za umirovljenike u EUR

Samo jednim posjetom poslovnici dođite do OTP Express gotovinskog kredita za umirovljenike u eurima! Kredit se odobrava samo temeljem potpisanog Ugovora o kreditu, nije potrebna ovjera Zadužnice i Izjave o zapljeni po pristanku dužnika

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni umirovljenici građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). 

Kamatna stopa:

  • Fiksna kamatna stopa od 5,99% do 6,99% godišnje, fiksna cijeli period otplate, efektivna kamatna stopa* od 6,38% do 7,44%

Visina kredita:

  • Do 7.000 eura

Trošak odobravanja kredita:

  • 33,18 EUR 

Ukoliko je klijent korisnik ili se odluči ugovoriti jedan od OTP paketa, naknada za trošak obrade kredita naplaćuje se u skladu s uvjetima paketa definiranim Odlukom o naknadama OTP banke

Rok otplate:

  • do 5 godina

 Klijent ne smije imati kredit u drugoj banci

Način korištenja:

Otplata kredita:

  • Otplata kredita vrši se u mjesečnim anuitetima.

* Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 7.000 EUR, rok otplate 5 godina  uz pripadajuću kamatnu stopu. U ukupan iznos za plaćanje i EKS uključen je trošak vođenja tekućeg računa za jedan mjesec u iznosu 1,59 EUR, naknada za obradu kredita u iznosu od 33,18 EUR i interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita prvog dana u mjesecu te da se interkalarna kamata obračunava za jedan mjesec.

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li vašim potrebama OTP Express gotovinski kredit za umirovljenike s fiksnom kamatnom stopom 5,99% u eurima. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!

 

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

OTP Express gotovinski kredit za umirovljenike

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
5,99% za cijeli period otplate363.0006,93%913.384
485.000 6,51%1175.765
607.000 6,38%1358.275

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

  • Mogućnost dobrovoljnog ugovaranja police životnog osiguranja

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite

  • popunjeni Zahtjev za kredit
  • potrebna dokumentacija, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju dodatna primanja