Naknade OTP banke za transakcijske račune, usluge platnog prometa i on line bankarstva