Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta za izdavanje i korištenje kartice Visa Classic na rate OTP banke d.d.