Kreditna kartica, prekoračenje, kredit

Shvaćate da vam treba promjena i da biste u svoj život trebali donijeti neko osvježenje u obliku novog automobila, preuređenja, dugo priželjkivanog putovanja? Ono što vas ograničava je nedostatak gotovine i rado biste posegnuli za nekim od bankarskim kreditnih proizvoda ali nažalost, gubite se u ponudi što otežava vaš odabir a i strah vas je da ne biste donijeli krivu odluku? Za odabir optimalnog kreditnog proizvoda za vas nije potrebno poznavati točne razlike i specifičnosti svakog proizvoda već je dovoljno upoznati se s terminologijom i detaljima na koje je potrebno obratiti pažnju.

 

Prekoračenje po tekućem računu je proizvod koji banke nude klijentima koji primaju plaću ili mirovinu preko tekućih računa, najčešće maksimalno u visini 3 prosječne plaće. Kamatna stopa na prekoračenja po tekućem računu kreće se u prosjeku oko 10% pa prekoračenje spada u najskuplje oblike kreditiranja pogotovo ako se radi o dugoročnom obliku kreditiranja.

Primjer izračuna: Vaša prosječna mjesečna primanja preko računa banke iznose 5.000 kuna, dopušteno prekoračenje iznosi 15.000 kuna a koristite ga u iznosu od 10.000 kuna. Ukoliko je kamatna stopa 10% godišnje plaćate kamatu u vrijednosti od 1.000 kuna.

 

Kreditne kartice su instrumenti bezgotovinskog platnog prometa koji služe i kao sredstvo kratkoročnog potrošačkog kreditiranja. Ovisno o potrebama klijenata banke najčešće omogućuju odabir između nekoliko modela kreditnih kartica:

  • Charge model – klasičan oblik odgode plaćanja, cijeli iznos potrošen u jednom mjesecu dolazi na naplatu u sljedećem mjesecu.
  • Revolving model – korisnik raspolaže sredstvima do visine odobrenog revolving kredita koji se stalno obnavlja a najčešće je minimalni iznos mjesečne otplate revolving kredita 5% učinjenih troškova.

Ako je vaš odobreni revolving kredit 10.000 kuna a koristite ga u iznosu od 8.500 kuna (ukupno učinjeni troškovi) na naplatu će doći 5% od učinjenih troškova uvećanih za kamatu. Nakon podmirenja računa revolving kredit će se obnoviti u iznosu u kojem su podmireni učinjeni troškovi.

  • Model plaćanja na rate – kupovina se dijeli na određen broj rata, ovisno o mogućnostima kartice najčešće uz određenu kamatnu stopu (naknadu).

 

Gotovinski kredit je novčani iznos koji po unaprijed dogovorenim uvjetima banke odobravaju svojim klijentima (ukoliko isti zadovoljavaju uvjete za podizanje kredita), a klijenti su po dogovorenim uvjetima dužni vratiti taj iznos uvećan za kamate.

Postoje razne vrste gotovinskih kredita, u kunama ili u drugoj valuti s fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom, dugoročni ili kratkoročni, a prije podizanja je potrebno jasno razumjeti terminologiju i uvjete kako biste bili sigurni da je odluka koju ste donijeli ispravna.

  • Kamatna stopa prikazuje koliko posto više od posuđenog iznosa dužnik treba vratiti. Primjerice, podižete iznos od 50.000 kuna na rok od 3 godine po kamatnoj stopi od 7% te ste se odlučili za otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima. Na kraju otplatnog razdoblja      platit ćete otprilike 55.579 kuna što znači da je kamata koju plaćate 5.579 kuna.
  • Rate ili anuitet - kod otplate kredita u jednakim mjesečnim anuitetima u početku otplate anuitet sadržava veći iznos kamate a manji iznos glavnice.

Primjerice, prvi anuitet iz gore navedenog slučaja (50.000 kuna na rok od 3 godine po kamatnoj stopi od 7%) iznosi cca 1.544 kune od čega je iznos kamate 292 kune, a iznos glavnice 1.252 kuna. Sljedeći anuitet je u istom iznosu, no sastoji se od 284 kuna kamate i 1.259 kuna glavnice.

Kod otplate na rate dužnik otplaćuje uvijek isti iznos glavnice dok se kamata s vremenom otplate smanjuje, što znači i da se rata tijekom vremena otplate smanjuje.

  • EKS – efektivna kamatna stopa prikazuje stvarni trošak kredita tj. cijenu svih izdataka koje dužnik plaća pri odobravanju i otplati kredita. Razlika između kamatne stope i EKS-a može se odnositi na naknadu za obradu kredita, javnobilježnički trošak, troškove osiguranja, itd.
  • Rok otplate je bitna stavka koja može izrazito poskupjeti kredit. Naime, što je rok otplate duži dužnik će u konačnici platiti više kamate, dakle kredit na manji rok je jeftiniji međutim dužnik treba paziti da anuitet ne bude viši od iznosa kojeg može mjesečno plaćati.
  • Fiksna ili promjenjiva kamatna stopa – kod odabira fiksne kamatne stope dužnik točno zna koji će iznos kredita u konačnici vratiti. Promjenjiva kamatna stopa se mijenja najčešće dva puta godišnje a njezina promjena ovisi o kretanju referentne kamatne stope uz koju banka veže izračun. Dakle, ukoliko je referentna kamatna stopa u trendu pada i promjenjiva kamatna stopa će padati, pa bi kredit u konačnici trebao biti jeftiniji od kredita s fiksnom kamatnom stopom. Međutim, ukoliko je trend referentnih kamatnih stopa u porastu, u konačnici bi kredit s promjenjivom kamatnom stopom trebao biti skuplji od kredita s fiksnom kamatnom stopom.