Izvadak iz Odluke o naknadama za potošaće - sefovi