Glavne informacije o uvođenju eura za potrošače

Napomena: sva dokumentacija je u pdf formatu te je za njihovo pregledavanje potrebno imati Acrobat reader.

 

Opći uvjeti s primjenom od 1.1.2023.

 

  Opći uvjeti korištenja usluge on-line bankarstva i eRAČUN-a od 01.01.2023

  Opći uvjeti korištenja usluge SMS info od 01.01.2023.

  Opći uvjeti poslovanja s fizičkim osobama od 01.01.2023.

  Opći uvjeti poslovanja za ulaganje u investicijske fondove OTP Investa od 01.01.2023.

  Opći uvjeti pružanja usluga platnog prometa za potrošače od 01.01.2023.

  Opći uvjeti za investicijske usluge privatnog bankarstva od 01.01.2023.

  Opći uvjeti za izdavanje i korištenje charge kartice od 01.01.2023.

 Opći uvjeti za izdavanje i korištenje kreditne kartice od 01.01.2023.

 Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard prepaid kartice od 01.01.2023.

 Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Visa Classic na rate od 01.01.2023.

 Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Visa web prepaid kartice od 01.01.2023.

 Opći uvjeti za korištenje 3D secure usluge 01.01.2023.

 Opći uvjeti za pružanje usluga privatnog i premium bankarstva od 01.01.2023.

 Terminski plan OTP banke za potrošače

 


Odluke o naknadama u primjeni od 1.1.2023.

 

 Naknade OTP banke za kartično poslovanje 01.01.2023.

 Naknade OTP banke za sefove 01.01.2023.

 Naknade OTP banke za transakcijske račune usluge platnog prometa i on-line bankarstva 01.01.2023.

 Naknade banke za kredite građana 01.01.2023.

 

  


Obavijesti o uvođenju eura

 

Opća obavijest o uvođenju eura

Izmjene općih uvjeta poslovanja

Uputa za pronalazak zatvorenih računa u kunama u Mobilnom bankarstvu

Uputa za pronalazak zatvorenih računa u kunama u Internet bankarstvu