Dopuna tarifnika

Uprava banke usvojila je naknadu za uplate fizičkih osoba u korist računa pravnih osoba preko agenta grada Siska u iznosu od 2 kune po nalogu. Naknada stupa na snagu 1. kolovoza 2017.