Godišnje izvješće za 2001. - Dalmatinska banka d.d.