Bankomatska mreža OTP banke spremna za konverzijski vikend

OTP banka će od 30. 12. 2022. do 2. 1. 2023. zbog prelaska na euro ograničiti dostupnost nekih usluga dok će kartice i cijela bankomatska mreža  biti u funkciji tijekom prelaska na euro, osim u kratkotrajnom razdoblju oko ponoći.

OTP banka već dugo i intenzivno radi na pripremama prelaska na euro kako bi konverzijski vikend bio što manje problematičan za sve klijente koji se koriste uslugama banke.

Važna vijest je kako cjelokupna mreža bankomata spremna za isplatu eura nakon ponoći 1.1.2023., dok će i kartice i POS uređaji OTP banke funkcionirati tijekom cijelog razdoblja prelaska sustava na euro, osim nekoliko minuta oko ponoći pri ulasku u Novu godinu.

Klijente se ipak moli za strpljenje i suradnju tijekom ovog razdoblja, a u slučaju bilo kakvih odstupanja od plana, koji je vrlo detaljno i pažljivo izrađen, na vrijeme će obavijestiti klijente svim raspoloživim kanalima.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili nedoumica, klijentima je na raspolaganju e-mail info@otpbanka.hr ili besplatni info telefon 0800 21 00 21.

Detaljan raspored dostupnosti usluga OTP banke tijekom konverzijskog vikenda i 2.siječnja 2023.:

  • Poslovnice – rade s klijentima u petak, 30. 12. 2022. do 13 sati te ponovno otvaraju svoja vrata u ponedjeljak, 2. 1. 2023. u 12 sati.

 

  • Internet i mobilno bankarstvo – u potpunosti funkcioniraju 30. 12. 2022. (petak) do 19 sati kada prestaju s radom, a ponovno su na raspolaganju od ponedjeljka, 2. 1. 2023. od 8 sati.

 

  • Kartice – sve kartice OTP banke će funkcionirati tijekom cijelog razdoblja prelaska sustava na euro, osim nekoliko minuta oko ponoći pri ulasku u Novu godinu (prekid će biti 31. 12. 2022. od 23:55 do 1. 1. 2023. u 00:05).

 

  • Bankomati – bankomatska mreža će biti u funkciji tijekom cijelog razdoblja, osim od 31. 12. 2022. u 23:30 pa do nekoliko minuta nakon ponoći, nakon čega će se na bankomatima podizati isključivo euri.

Dodatno, uplatna funkcija na bankomatima za kune će biti dostupna do subote, 31.12. 2022. do 10 sati, kada prestaje s radom. Bankomati će započeti s primanjem uplata u eurima u razdoblju od 3. do 27. 1. 2023., sukladno rasporedu koji možete pronaći ovdje.

 

  • POS uređaji OTP banke – funkcionirat će tijekom cijelog razdoblja prelaska sustava na euro, osim nekoliko minuta oko ponoći pri ulasku u Novu godinu, kao i kartice (prekid će biti 31. 12. 2022. od 23:55 pa do 5 minuta poslije ponoći 1. 1. 2023.).

 

  • Platni nalozi – svi platni nalozi u kunama pravnih i fizičkih osoba zaprimljeni u poslovnicama 30. 12. 2022. do 13 sati bit će izvršeni tog dana u kunama.

Također, i svi platni nalozi u kunama zaprimljeni, autorizirani i poslani na izvršenje internet ili mobilnim bankarstvom do 15 sati, a za plaćanja unutar OTP banke do 19 sati, bit će izvršeni istog dana u kunama.

Svi platni nalozi u kunama za plaćanja izvan banke zaprimljeni, autorizirani i poslani na izvršenje nakon 15 sati bit će konvertirani po fiksnom tečaju konverzije i izvršeni u eurima 2. 1. 2023.

 

  • Mirovine - isplata mirovina korisnicima paketa Plus, Premium, Senior i Senior Plus započinje u ponedjeljak, 2. 1. 2023. i bit će dostupna na bankomatima i u poslovnicama banke.