OTP Grupa pod utjecajem izvanrednih okolnosti

U prvoj polovini 2014. godine OTP Grupa zabilježila je usklađenu dobit od 74,3 milijarde forinti, dok su novonastale okolnosti na tržištu utjecale na računovodstveni gubitak od 147,3 milijarde forinti. Kapital i likvidnost Grupe ostaju stabilni.

Poboljšanje okruženja na mađarskom bankarskom tržištu povoljno je utjecalo na bankarsku aktivnost: u usporedbi s istim razdobljem lani, hipotekarni zahtjevi i isplate zabilježili su stalan rast, a segment malog i srednjeg poduzetništva oporavak dijelom pod utjecajem programa Financiranje za rast. Bez obzira na pozitivne trendove, na bankarsku bi aktivnost mogla negativno utjecati odluka mađarske Kurije od 16. lipnja, kao i zakon br. XXXVIII koji je parlament usvojio 4. srpnja. Te će odluke značajno opteretiti bankarski sektor.

Kad je riječ o regionalnim tržištima na kojima Grupa posluje, poslovanje pokazuje dvojake rezultate: izuzev Ukrajine i Rusije, ostatak Grupe bilježi poboljšanje ili stabiliziranje makroekonomskog okruženja u kojem neki tržišni segmenti pokazuju porast potrebe za zajmovima, a pogoršanje kreditnih portfelja je ili zaustavljeno ili značajno usporeno. Ovi čimbenici mogli bi donijeti normalizaciju troškova rizika. Naprotiv, kad je riječ o Ukrajini i Rusiji, kratkoročne prognoze nisu tako optimistične.
Očekuje se da će operativno okruženje u Ukrajini ostati negativno, i stoga Uprava predviđa rast rizika kad se radi o procijenjenom godišnjem gubitku naznačenom u izvještajima za prvi kvartal. U drugom je kvartalu ukrajinski gubitak, isključujući trošak rizika krimske regije, usporen na kvartalnoj razini te je dosegnuo 19,3 milijarde forinti u prvom polugodištu koji uključuje trošak rizika za Krim, što je blizu gornjoj granici raspona od 10 do 20 milijardi koje je Uprava predvidjela. Vodstvo očekuje da će se za ovu godinu gubitak koji će uključivati troškove rizika krimske regije približiti iznosu od 30 milijardi forinti. Nesigurno ekonomsko okruženje negativno je utjecalo na vrijednost tvrtke te je stoga cjelokupni IFRS volumen goodwilla (27,6 milijardi forinti) otpisan u drugom kvartalu. 

U prvom polugodištu 2014. OTP Grupa zabilježila je usklađenu dobit od 74,3 milijarde forinti , što je pad od 20 posto na godišnjoj razini kad se usporedi s 93,1 milijardom forinti ostvarenom u baznom razdoblju. Ovaj značajni pad može se objasniti smanjenjem ukupnih prihoda za tri posto, kao i 15-postotnim povećanjem troškova rizika, dok su operativni troškovi porasli za 1 posto u istom razdoblju. Usklađeni neto rezultat prije oporezivanja i bez jednokratnih stavki iznosio je 85,1 milijardu forinti u prvom polugodištu, što je pad od 24 posto na godišnjoj razini.
Računovodstveni gubitak u prvom polugodištu iznosio je 147,3 milijarde forinti nasuprot 51,8 milijardi forinti dobiti u istom razdoblju prošle godine. U usporedbi s prvim kvartalom, u kojem je izvršena prilagodba prema samo jednoj stavci – bankarskom porezu koji je iznosio 24,9 milijarde forinti, odnosno puni godišnji iznos za mađarsku banku od 29 milijardi forinti isplaćen u prvom kvartalu te 0,4 milijarde forinti koliko je za porez morala izdvojiti slovačka podružnica – u drugom kvartalu takvi su se izdaci umnogostručili. Dio njih vezan je uz zakon br. XXXVIII koji je na snagu stupio 26. srpnja, koji se odnosi na rješavanje pitanja vezanih uz odluku Vrhovnog suda (Kurije) o kreditima koje financijske institucije pružaju korisnicima. Radi se o sljedećem:

Grupa je dužna refundirati 41,3 milijarde forinti korisnicima kredita s valutnom klauzulom prema odluci koja valutnu klauzulu proglašava nevažećom. Uzimajući u obzir rezervaciju od 1,8 milijardi forinti koju je banka već osigurala za ovu svrhu, u drugom kvartalu banka je bila dužna isplatiti dodatnih 39,5 milijardi forinti (32 milijarde forinti nakon oporezivanja).

U skladu sa spomenutim zakonom, a u vezi s mogućom obvezom povrata novca koja proizlazi iz pretpostavljene nepravednosti bančinih jednostranih izmjena ugovora, mađarska OTP banka je izdvojila dodatnih 177 milijardi forinti rezervacija (144,1 milijardu forinti nakon oporezivanja).

Također, u ukrajinskoj je podružnici došlo do spomenutog otpisa goodwilla, i to u iznosu od 27,6 milijardi forinti u drugom kvartalu. Otpis je negativno utjecao na dobit nakon oporezivanja, i to u iznosu od 11,6 milijardi forinti. U Ukrajini je zabilježen još jedan izdatak koji je tražio prilagodbu: povećanje rezervacija za troškove rizika u krimskoj regiji za 90 posto, što je imalo negativan utjecaj od 9,3 milijarde forinti u drugom kvartalu 2014. (8,2 milijarde forinti nakon oporezivanja). S druge strane, stavke izravno povezane s akvizicijom i integracijom Banco Popolare Croatia u Hrvatskoj donijele su pozitivan učinak na usklađenja od 4,1 milijarde forinti u drugom kvartalu. Konačno, u drugom je kvartalu izdvojeno i 0,4 milijarde forinti nakon oporezivanja za slovački bankarski porez, što je negativno utjecalo na usklađenje dobiti.

Doprinos podružnica OTP Grupe kvartalnoj konsolidiranoj usklađenoj dobiti pokazuje poboljšanje u odnosu na prvi kvartal (5,4 milijarde forinti), uglavnom kao rezultat smanjenja gubitka u Rusiji i Ukrajini. Bugarska podružnica nastavila je sa stabilnim i profitabilnim poslovanjem, kao i članice grupe u Rumunjskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj, dok su podružnice u Srbiji i Crnoj Gori zabilježile blage gubitke. Manje su podružnice također iskazale pozitivne rezultate u ukupnoj dobiti u prvom polugodištu (3,4 milijarde forinti).
Likvidnost Grupe ostaje stabilna, a krajem ovog razdoblja rezervacije likvidnosti grupacije mađarske OTP banke (OTP Core) iznosile su otprilike 5,9 milijardi eura. U drugom je kvartalu omjer kredita DPD90+ porastao na 21,6 posto (0,5 postotnih poena na kvartalnoj razini).
OTP Core bilježi nastavak usporavanja pogoršanja kreditnog portfelja u drugom kvartalu, posebno u segmentu hipotekarnih kredita. Pozitivne izglede nastavljaju i Bugarska i Rumunjska, dok je Rusija zabilježila nove rekorde rasta kreditnih volumena DPD90+ (28 milijardi forinti u drugom kvartalu). Ukrajinska podružnica, nakon umjerenog pogoršanja u prvom kvartalu, bilježi priljev kredita DPD90+ vrijednih 18 milijardi forinti u drugom kvartalu. Kad je riječ o manjim podružnicama, nekoliko njih bilježi kvartalni rast volumena kredita DPD90+; u Hrvatskoj je to, primjerice, slučaj zbog konsolidacije neto kreditnih volumena DPD90+ s onima netom kupljene Banco Popolare Croatia.
Ukupni troškovi rizika iznosili su 132,3 milijarde forinti u prvom polugodištu, 15 posto više nego prije godinu dana, a pokrivenost rezervacija porasla je na kvartalnoj razini s 83,9 na 84,1 posto.
Krajem lipnja 2014. konsolidirani omjer Common Equity Tier 1 iznosio je 14,2 posto, što je pad od 2,3 postotna poena na kvartalnoj razini, i to zbog gubitaka stvorenih stavkama za usklađivanje u drugom kvartalu.

 

Kontakt za medije: 
OTP Bank Plc.
Media Communications Department
kommunikacio@otpbank.hu
+3614735360