OTP grupa: rezultati trećeg tromjesečja 2023.

OTP grupa je u trećem tromjesečju 2023. godine ostvarila dobit nakon oporezivanja od 281 milijardu HUF. Kvartalni pad od 26% u velikoj je mjeri rezultat negativnog salda stavki usklađenja (+98,1 milijardi HUF u drugom tromjesečju, -26,5 milijardi HUF u trećem tromjesečju). Istovremeno, ukupni prihodi pokazali su daljnje poboljšanje trendova, dok su troškovi rizika ostali niski. Tromjesečni rezultati već uključuju poslovanje Ipoteka banke u Uzbekistanu.

U trećem tromjesečju 2023. stavke usklađenja smanjile su konsolidiranu dobit nakon oporezivanja za oko -26,5 milijardi HUF. Glavne stavke su bile sljedeće:

• -24,1 milijarda HUF učinak akvizicija (nakon oporezivanja), od kojih je -13,2 milijarde HUF (nakon oporezivanja) uvjetovano prilagodbom negativnog goodwilla povezanog s akvizicijom Ipoteka banke; prema računovodstvenim standardima, negativni goodwill se može prilagoditi u roku od godinu dana nakon transakcije. Preostali iznos iskazan kao učinak na stavku akvizicija uglavnom uključuje troškove integracije u Sloveniji (-7,4 milijardi HUF);

• -7,1 milijarda HUF kao očekivani negativni učinak uvedenih ograničenja kamatnih stopa u Srbiji u listopadu, koje je na snazi do kraja 2024. godine za postojeće i novo odobrene hipoteke, knjiženo je jednokratno u trećem kvartalu;

• +4,3 milijarde HUF (nakon oporezivanja) povezano je s učinkom Ugovora o zamjeni trezorskih dionica između OTP-a i MOL-a jer je MOL isplatio dividendu u srpnju.

Tako je u prvih devet mjeseci 2023. OTP grupa ostvarila dobit nakon oporezivanja od 857,9 milijardi HUF (gotovo četverostruko veću na godišnjoj razini).

Tromjesečna i devetomjesečna dobit nakon oporezivanja, kao i stavke bilance, bile su uvjetovane tečajnim promjenama: u trećem tromjesečju je zaključni tečaj mađarske forinte oslabio u odnosu na valute zemalja gdje Grupa posluje, prosječno za 5-6%, osim ruskog rublja; čiji je prosječni tečaj oslabio za oko 3% na kvartalnoj razini.

Promjene u devet mjeseci bile su izvanredne u slučaju ukrajinske grivne (UAH) i ruskog rublja (RUB): prosječni tečaj ukrajinske grivne je u odnosu na mađarsku forintu pao za 18% na godišnjoj razini, dok je rubalj pao za 20% u istom periodu.

U trećem tromjesečju 2023. konsolidirana prilagođena dobit nakon oporezivanja iznosila je 307,5 milijardi HUF (+8% kvartalno), te je kao rezultat OTP grupa je u prvih devet mjeseci ostvarila prilagođenu dobit od 779 milijardi HUF (+77% na godišnjoj razini). Prilagođeni ROE u 3Q iznosio je 32,2% (-1,3 postotna boda na tromjesečnoj razini) a prilagođeni ROE u 1-9M bio je blizu 30% (29,8%).

Kvartalni rezultati oblikovani su dinamičnim rastom prihoda, dok je povećanje operativnih troškova bilo niže od inflacije, a i ukupni troškovi rizika ostali su umjereni.

U trećem tromjesečju konsolidirani operativni rezultat porastao je za 12% (kvartalno) i za 43% (na godišnjoj razini) u prvih devet mjeseci.

Tijekom trećeg tromjesečja sve su podružnice su bile profitabilne. Pojedinačno su se svojim poslovanjem posebno istaknule podružnice u Bugarskoj i Sloveniji. Za većinu podružnica, dobit nakon oporezivanja u prvih devet mjeseci već je premašila cjelogodišnji neto rezultat iz prethodne godine. Prilagođeni doprinos dobiti stranih podružnica dosegnuo je 66% za prvih devet mjeseci (+24 postotna boda na godišnjoj razini). Što se tiče slovenskog poslovanja, dobit nakon oporezivanja za prvih devet mjeseci već je premašila 88 milijardi HUF, uključujući osam mjeseci doprinosa Nove KBM. Uzbekistanska Ipoteka banka imala je umjerenu dobit od 0,2 milijarde HUF u trećem tromjesečju: tijekom tromjesečja operativni rezultati dosegli su 21,4 milijarde HUF, ali to je poništeno sličnim iznosom troškova rizika, uglavnom povezanih s korporativnim segmentom.

Konsolidirana neto kamatna marža u je trećem tromjesečju porasla za 19 baznih bodova na kvartalno, dosegavši 3,96%.

Operativni troškovi su porasli za 5% (na kvartalnoj bazi), ali su ostali stabilni isključujući  utjecaj valutnih promjene i akvizicije Ipoteka banke. Konsolidirani omjer troškova i prihoda u trećem tromjesečju pao je ispod 40% (39,2%), tako da je omjer za prvih devet mjeseci bio 42,6%, što potvrđuje poboljšanje na godišnjoj razini od gotovo četiri postotna boda, kao rezultat povećanja profitne marže od 58 baznih bodova na godišnjoj razini (približivši se 5,9%).

Iznos konsolidiranih ukupnih troškova rizika bio je umjeren, -3,2 milijarde HUF u usporedbi s pozitivnim saldom od 9,5 milijardi HUF u drugom tromjesečju.

Stopa troškova rizika za prvih devet mjeseci 2023. bila je tri bazna boda nasuprot 73 bazna boda za cijelu 2022. godinu.

Obujam zajmova (razine 1 i 2), prilagođeni za tečajne promjene, povećan je za 133 milijarde HUF ili 1% na tromjesečnoj razini te se približio iznosu od 21.600 milijardi HUF. U prvih devet mjeseci portfelj kredita organski je porastao za 4%. Portfelj naplativih kredita Ipoteka Banke, konsolidirane u lipnju, iznosi 889 milijardi HUF (-3% na kvartalnoj razini).

Što se tiče pojedinačnih članova grupe, operacije u Bugarskoj i Hrvatskoj pokazale su povoljne trendove s povećanjem obujma kredita za 2% i 3% na tromjesečnoj razini (usklađenog za valutne promjene). Podružnice u Uzbekistanu i Moldaviji zabilježile su pad obujma na tromjesečnoj razini (-3% i -5%), dok su portfelji u Ukrajini i Rusiji rasli na tromjesečnoj razini (+2% i +10%, valutno usklađeno). U Ukrajini je poboljšanje rezultata djelomično povezano s reklasifikacijom prethodno nenaplativih volumena i, u manjoj mjeri, s jačanjem korporativnih kredita, dok je u Rusiji skok potrošačkih kredita od 11% na tromjesečnoj razini bio glavni pokretač poboljšanja.

Što se tiče glavnih segmenata, valutno usklađeni naplativi potrošački kredit porasli su za 6% na tromjesečnoj razini, leasing volumeni za 3%, dok je portfelj hipotekarnih kredita porastao za 2%. Smanjenje rezultata u korporativnom sektoru za 3% objašnjava se migracijom portfelja u kategoriju Faza 3 u Ipoteka banci, kao i smanjenom financiranju u Mađarskoj i Bugarskoj.

Depoziti porasli su za 4% na tromjesečnoj razini (uključujući tečajne promjene) i približili se 29.000 milijardi HUF. U trećem tromjesečju najbrže su rasli depoziti u Rusiji, Hrvatskoj, Srbiji, Moldaviji i Crnoj Gori. U Mađarskoj je povećanje od 3% na tromjesečnoj razini potaknuto korporativnim segmentom, dok su depoziti kućanstva (uključujući retail obveznice) pali za 2%.

Konsolidirani omjer neto zajmova i depozita (uključujući i retail obveznice) smanjen je na 74% (-2 postotna boda na tromjesečnoj razini).

Profil rizičnosti kreditnog portfelja ostao je stabilan u 2023., a glavni pokazatelji ostali su  povoljni. Udio kredita razine 3 (prema IFRS 9) iznosio je 4,3% bruto kredita na kraju trećeg tromjesečja 2023., predstavljajući  povećanje od samo 0,1 postotnog boda na tromjesečnoj razini. Budući da se omjer praktički poboljšao kvartalno kod svih članova grupe, umjereno povećanje bilo je u potpunosti povezano s povećanjem udjela kredita razine 3 na 8,6% u Ipoteka banci. Istovremeno, u trećem tromjesečju, udjeli kredita razine 3 smanjeni su na kvartalnoj razini i u Rusiji i Ukrajini.

Vlastiti stupanj pokrića za kredite razine 3 nastavio je premašivati 60%.

Kad je riječ o bankama u Ukrajini i Rusiji, Uprava OTP-a primjenjuje načelo trajnosti poslovanja, međutim u Rusiji Uprava još uvijek razmatra sve strateške opcije, imajući na umu da bilo koje buduće rješenje treba biti strogo u okviru i u skladu s primjenjivim lokalnim i međunarodnim propisima.

Na kraju rujna 2023. omjer konsolidiranog kapitala (CET1) prema IFRS-u iznosio je 16,4% (+0,8 postotnih bodova kvartalno). Isto je iznosio i omjer Tier 1 kapitala. Stopa adekvatnosti kapitala (CAR) iznosila je 18,8%.