Natječaj za dodjelu donacija

Na donacijskom natječaju OTP banke odabrana 44 projekta

OTP banka je u okviru svog programa Zeleno svjetlo za… bolje društvo“ na javnom natječaju za dodjelu donacija odabrala 44 projekta kojima će dodijeliti 400.000 kuna.

Donacije su dodijeljene sljedećim udrugama, klubovima i ustanovama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj:

U kategoriji mladi, obrazovanje i znanost: Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića iz Zagreba, Udruzi Otvorena medijska grupacija iz Zagreba, Veleučilištu u Šibeniku, Knjižničarskom društvu Sisačko-moslavačke županije, Industrijsko-obrtničkoj školi Pula, Elektrotehničkoj i ekonomskoj školi iz Nove Gradiške, Sportsko rekreativnom društvu Radonić Živkovići, Osnovnoj školi Privlaka, Osnovnoj školi Mate Lovraka iz Petrinje, Udruzi Tvornica Znanosti iz Samobora, Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

U kategoriji očuvanja i zaštite kulturne, povijesne, tradicijske baštine te zaštite okoliša: Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, Športskom ribolovnom društvu Zubatac iz Zadra, Udruzi studenata biotehnologije Sveučilišta u Rijeci, Ekološkoj udruzi "Krka" Knin, Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sisak, Turističkoj zajednici Općine Sali, Udruzi za promicanje turizma, edukacije, razgleda i revitalizacije grada Šibenika „TERRA“, Dramskom studiju slijepih i slabovidnih "Novi život" iz Zagreba, Dječjem vrtiću „Ćok“ iz Tkona, Dubrovačkom simfonijskom orkestru i Društvu za podvodna istraživanja MINA iz Pule.

U kategoriji humanitarnih projekata: Stanici Zadar Hrvatske gorske službe spašavanja, Udruzi žena liječenih od bolesti dojke iz Siska, Udruzi za autizam Zadar, Udruzi za Down sindrom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka, Udruzi oboljelih od malignih bolesti „Život“ iz Metkovića, Udruzi „Mladi protiv gladi“ iz Vinkovaca, Dijabetičkom društvu grada Siska, Planinarsko rekreativnom klubu slijepih Istarske županije i Savezu organizacija invalida Osječko baranjske županije.

U kategoriji sport: Vaterpolskom klubu Solaris, Jedriličarskom klubu "Val" Šibenik, Triatlon klubu Zadar, Veslačkom klubu „Jadran“ iz Zadra, Klubu mladih Split, Stolnoteniskom klubu "Donat" iz Zadra, Atletskom klubu za osobe s invaliditetom „Odisej“ iz Kutine, Hrvatskom biciklističkom savezu, Sportsko rekreativnom klubu „Alba“ iz Labina, Odbojkaškom klubu Osijek Jug 2, Omladinskom vaterpolskom klubu „Pošk“ iz Splita i Omladinskom košarkaškom klubu „Dražen Petrović“ iz Šibenika.

 

 

 

PRAVILA JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU DONACIJA OTP BANKE DD

 

Članak 1.

OTP banka Hrvatska dioničko društvo, Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, OIB: 52508873833, (dalje u tekstu: OTP banka) u sklopu svog donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…“ raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2017. godini.

 

Članak 2. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke imaju registrirane udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prijave pojedinaca, trgovačkih društava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela državne uprave neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2017. godini.

U natječaju ne mogu sudjelovati subjekti kod kojih su zaposlenici OTP banke osnivači, članovi upravljačkih i radnih tijela ili počasni članovi.

 

Članak 3. TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj je otvoren u razdoblju od 27. veljače 2017. godine do 20. ožujka 2017. godine.

 

Članak 4. GLAVNI KRITERIJI ZA DODJELU DONACIJA PO KATEGORIJAMA

1. Mladi, obrazovanje i znanost

Izvrsnost – natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi

Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti

2. Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša

Originalnost i kvaliteta projekta

Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja kao i brizi za okoliš

3. Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)

Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu

Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava

4. Sport

Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade

Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima

 

Članak 5. DODATNI KRITERIJI:

Opći doprinos društvu i lokalnoj zajednici.

Održivo upravljanje financijama.

Kreativnost i ozbiljnost dostavljenih planova.

Dosadašnja uspješnost projekata.

 

Članak 6. PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava na natječaj se vrši popunjavanjem online prijavnice koja se nalazi na web stranici OTP banke. Prijavnica za natječaj sastavni je dio ovih Pravila.

Svi zainteresirani imaju pravo natjecati se samo s jednim projektom.

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 30.000 kuna.

Pojedinačne iznose donacija odredit će Povjerenstvo javnog natječaja za dodjelu donacija ovisno o kvaliteti pristiglih prijava.

Prijave izvan roka neće se razmatrati.

 

Članak 7. PRIDRŽAVANJE PRAVILA I NADLEŽNOST

Ispunjavanjem prijavnice za natječaj svi podnositelji molbi prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila.

Od podnositelja molbi koji uđu u uži izbor Povjerenstva javnog natječaja za dodjelu donacija, OTP banka zatražit će dostavu preporučenom poštom sljedećih dokumenata: dokaz o registraciji udruga, kluba ili ustanove; dokaz o nepostojanju duga prema gradu/općini/županiji/Republici Hrvatskoj (potvrda nadležne Porezne uprave); dokaz da zaposlenici OTP banke nisu osnivači, članovi upravljačkih i radnih tijela ili počasni članovi subjekta koji se prijavljuje na natječaj.

OTP banka može zatražiti i dodatne dokumente prema potrebi.

Podnositelji molbi dužni su dostaviti tražene dokumente u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od datuma slanja obavijesti na njihovu adresu e-pošte navedenu u prijavnici za natječaj.

Onima koji ne dostave tražene dokumente u navedenom roku ili dostavljeni dokumenti ne budu pravovaljani, prijave za dodjelu donacija bit će odbačene.

U slučaju spora između podnositelja molbe i OTP banke ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru.

 

Članak 8. ZAVRŠNE ODREDBE

Podnositelje molbi koji su stekli pravo na donaciju OTP banka pozvat će na potpisivanje ugovora o donaciji te rezultate natječaja objaviti na svojoj Internet i Facebook stranici i u medijima.