Računi

Računi

Račun OTP banke omogućuje vam upravljanje vašim financijama na jednostavan i učinkovit način uz istovremenu pogodnost korištenja dodatne palete proizvoda i usluga.

Tekući račun
  Tekući račun OTP banke omogućuje vam upravljanje vašim financijama na jednostavan i učinkovit način uz istovremenu pogodnost korištenja prekoračenja - ako vam zatreba. Namijenjen je građanima sa stalnim ili povremenim primanjima, nudi pogodnost cjelovite i široke palete bankarskih usluga te veću platežnu sposobnost koju dobivate korištenjem prekoračenja, bez dodatnih osiguranja. Ako želite prebaciti tekući u OTP banku sve radnje u vezi prijenosa računa prepustite nama!
OTO dječji račun
  Dječji račun je račun po viđenju koji se može otvoriti u kunama ili u stranoj valuti, a namijenjen je mlađima od 18 godina starosti. Račun glasi na ime djeteta, a može ga otvoriti roditelj, odnosno zakonski zastupnik/skrbnik ili maloljetna osoba samostalno pod uvjetom da je stekla poslovnu sposobnost. Olakšajte vašem djetetu put u samostalnost uz dječji račun OTP banke.
OTP studentski tekući račun
Studentski tekući račun je račun s različitim pogodnostima, namijenjen upravo tebi, studentu ili srednjoškolcu starijem od 15 godina. Uočili smo tvoju želju za samostalnošću i jednostavnošću kao i najčešće financijske probleme s kojima se susrećeš kao student i prilagodili ovaj račun tvojim potrebama. Neka tvoji studentski dani budu još ljepši, s barem jednom brigom manje, zato uđi u svijet modernog bankarstva i već danas postani vlasnikom studentskog tekućeg računa OTP banke!
Devizni račun
  Želite li lako, jednostavno i brzo raspolagati vašim deviznim sredstvima i uštedjeti novac u valuti po vašem izboru - donesite odluku i otvorite devizni račun u OTP banci. Devizni račun OTP banke potpuno je prilagođen vašim potrebama! Namijenjen je građanima sa stalnim ili povremenim deviznim priljevima i omogućuje polog sredstava u svim važnijim valutama, slobodno raspolaganje sredstvima te nudi mogućnost prekoračenja po tekućem računu.
Žiro račun građana mogu otvoriti državljani Republike Hrvatske koji obavljaju honorarni posao. Žiro račun uvijek glasi na prezime i ime klijenta. Sredstva na žiro računu formiraju se bezgotovinskim uplatama od samostalnog obavljanja gospodarskih i drugih djelatnosti (dopunskog rada, rada po ugovoru o djelu, autorskih honorara, patenata i tehničkih unapređenja).
Strane fizičke mogu otvoriti račun koji uvijek glasi na prezime i ime klijenta. Na računu strane fizičke osobe vodi se priljev sredstava od plaća, mirovina, honorara, invalidnina, alimentacija, bezgotovinskih i gotovinskih uplata. Vlasnici računa mogu slobodno podizati odnosno uplaćivati na svoj račun gotovinu u kunama ili stranoj valuti, u neograničenim iznosima. Također mogu primati uplate na svoj račun i obavljati bezgotovinska plaćanja i prijenose, u skladu s deviznim propisima.