Internet bankarstvo

Internet bankarstvo za mala poduzeća i obrtnike

Neka vaše financijsko poslovanje bude moderno, jednostavno i praktično te uvijek i svugdje pod vašom kontrolom! eLEMENT@ Internet bankarstvo OTP banke usluga je koja vam omogućuje potpunu financijsku kontrolu. Uz eLEMENT@ smart karticu, PKI USB stick i token u bilo kojem trenutku i u bilo kojem dijelu svijeta imate potpuni pregled nad svojim financijskim poslovanjem uz povoljne naknade.

Iskoristite sve mogućnosti usluge eLEMENT@ internet bankarstva za poslovne subjekte:

 • pregled stanja i prometa na eurskim i deviznim računima
 • zadavanje individualnih naloga i zbrojnih naloga za plaćanje u zemlji
 • zadavanje naloga prema inozemstvu
 • odabir dana izvršenja naloga
 • izmjenu naloga
 • mogućnost dvije autorizacije platnoprometnih naloga
 • kreiranje baze vlastitih predložaka
 • prijenos datoteka uplata plaća
 • kupoprodaju deviza po standardnom tečaju
 • kupoprodaju deviza po dogovornom tečaju
 • autorizaciju zaključnica
 • kreiranje Bijelih lista računa za međunarodna plaćanja u domaćoj i stranoj valuti / nacionalna plaćanja u stranoj valuti
 • dodatnu autorizaciju naloga za međunarodna plaćanja u domaćoj i stranoj valuti / nacionalna plaćanja u stranoj valuti
 • pregled akreditiva, jamstva, kredita, oročenja i ovlasti
 • pregled po Visa Business karticama
 • pregled po CASH POOLING-u
 • pregled općih podataka o investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o., kupnja i prodaja udjela i pregled prometa
 • poštanski pretinac (interni mailbox) za poruke koje OTP banka šalje korisniku uz opciju Razgovori koja omogućuje komunikaciju korisnika s Bankom
 • ispis izvoda i preuzimanje u obliku datoteke
 • pregled obračunatih naknada
 • samostalno dodjeljivanje razine ovlasti za korištenje usluge eLEMENT@ smart kartice/PKI USB sticka i tokena ostalim korisnicima unutar tvrtke
 • identifikacija prilikom korištenja govornog automata OTP banke korisnicima tokena s najvišim ovlastima, pozivom na Kontakt centar OTP banke 0800 21 00 21

Posebna ponuda za knjigovodstvene servise

Koristeći uslugu „Knjigovodstveni servisi“ poslovanje po računima vaših klijenata može biti još brže i efikasnije. 

Posebna ponuda za knjigovodstvene servise

Koristeći uslugu „Knjigovodstveni servisi“ poslovanje po računima vaših klijenata može biti još brže i efikasnije. Naime usluga „Knjigovodstveni servisi“ vam uz sve postojeće mogućnosti eLEMENT@-e omogućuje i:

 • obavljanje platnog prometa za vaše klijente bez potrebe odlaska u Banku
 • pregled poslovanja i ispis izvoda za račune vaših klijenata
 • poslovanje uz povoljnije naknade (u odnosu na ostale kanale obavljanja platnog prometa)
 • online dodjelu ovlasti vašim zaposlenicima

Aktivacijom usluge „Knjigovodstveni servisi“ možete koristiti sve mogućnosti poslovanja po svojim i računima svojih klijenata sa svojom eLEMENT@-om, s jednom karticom ili tokenom, a sukladno razini koju vam vaši klijenti dodijele. Razina ovlasti ima raspon od jednostavnijih pregleda i izvoda po računu pa do složenijih grupa ovlasti poput izvršenja i autorizacije platnih naloga.

Da bi aktivirali uslugu Knjigovodstveni servisi i vi i vaš klijent morate posjedovati aktivnu eLEMENT@-u te kod vašeg komercijalista potpisati Izjavu kojom će vaš klijent definirati razinu ovlasti do koje možete raditi po njegovim računima.

Ugovaranje i korištenje usluge „Knjigovodstveni servisi“ ne povećava mjesečnu naknadu za korištenje vaše eLEMENT@-e i eLEMENT@-e koju koriste vaši klijenti. Dakle, sve navedene pogodnosti možete koristiti uz jedinstvenu naknadu kao i za poslovanje samo po vašim računima.

 

Kako koristiti uslugu eLEMENT@

Da biste postali korisnik usluge nije vam potrebno dodatno informatičko znanje niti oprema jer eLEMENT@ korisnikom može postati svaki poslovni subjekt koji ima otvoren eurski prometni račun u OTP banci i uobičajenu informatičku opremu - računalo i pristup internetu. Aplikaciju eLEMENT@ moguće je koristiti i na računalima s MAC OS X operativnim sustavom uz korištenje tokena.
Jednostavno odaberete korištenje eLEMENT@ smart kartice, PKI USB sticka i/ili tokena, uključite računalo i vaš ured postaje vaša osobna bankarska poslovnica.

Prilikom prijave u aplikaciju eLEMENT@ moguće je odabrati opciju korištenja eLEMENT@-e na hrvatskom ili na engleskom jeziku!

 

Najsigurniji način Internet poslovanja

Internet poslovanje smatra se sigurnim ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • povjerljivost - šifriranje podataka kako ih ne bi mogle otkriti neovlaštene osobe
 • cjelovitost - nemogućnost promjene podataka
 • vjerodostojnost - svaki korisnik sustava uistinu je onaj prijavljen na sustavu
 • neporecivost - nemogućnost negiranja naloga koje su Banka i klijent jednom poslali i primili.

Svi navedeni uvjeti pri upotrebi usluge eLEMENT@ osigurani su korištenjem standardnih suvremenih sigurnosnih sustava.

 

Informacije i pomoć pri korištenju usluge eLEMENT@

Za sve dodatne informacije o usluzi eLEMENT@ ili u slučaju da vam zatreba pomoć prilikom obavljanja transakcija možete se obratiti djelatnicima Kontakt centra OTP banke putem:

 

Korištenje tokena, smart kartice i PKI/USB sticka

Korištenje eLEMENT@ smart kartice/PKI USB sticka

OTP banka dodjeljuje vam željeni broj eLEMENT@ smart kartica i čitača pametnih kartica za pristup eLEMENT@ Internet bankarstvu, i/ili željeni broj PKI USB stick-ova.

Prije pokretanja aplikacije eLEMENT@, ovisno o tome što koristite, trebate umetnuti smart karticu u čitač, odnosno PKI USB stick u USB port na računalu koji će „pročitati“ podatke o vlasniku kartice/PKI USB sticka i zatražiti PIN (Personal Identification Number). Nakon pravilne prijave dolazite do glavnog izbornika na kojem će biti prikazane transakcije koje možete obaviti ovisno o dodijeljenim razinama ovlasti.
Online transakcijom dodjele ovlasti, glavna kartica/PKI USB stick dodjeljuje ili ukida ovlasti za rad svim dodatnim korisnicima. Ovlasti se definiraju na razini grupe poslova ili pojedinačne transakcije.

Korištenje tokena
Token je PIN-om zaštićen uređaj za identifikaciju korisnika Internet bankarstva, a njegova primjena osigurava tajnost vaših računa i sigurnost obavljanja transakcija. Namjena tokena je izračunavanje jednokratnih zaporki koje se koriste prilikom prijave korisnika u Internet bankarstvo i prilikom autorizacije Internetom zadanih platnih naloga. Ovisno o vašim potrebama, OTP banka će vam dodijeliti željeni broj tokena.

Kombinacija eLEMENT@ smart kartice/PKI USB sticka i tokena
Možete se odlučiti za kombinaciju korištenja eLEMENT@ smart kartice/PKI USB sticka i tokena. U tom slučaju eLEMENT@ smart kartica/PKI USB stick uvijek ima najviše ovlasti.