Eurski račun

U OTP banci možete otvoriti račun za redovno poslovanje poslovnog subjekta. Osim ovog računa, kod nas možete otvoriti i račun svom organizacijskom dijelu te račune za posebne namjene.
Također, otvaranje ovog računa u OTP banci omogućuje vam brže i lakše dobivanje kredita, jamstava, akreditiva odnosno korištenje široke palete naših proizvoda kreiranih upravo po vašim potrebama.

Ostvarujete sljedeću kamatnu stopu na eurska sredstva po viđenju: 0,0001%.

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa

  • popunjen Zahtjev za otvaranje računa
  • popunjen Ugovor o vrstama računa, uvjetima otvaranja, vođenja i zatvaranja računa za obavljanje platnog prometa
  • rješenje o upisu u registar, odnosno u registar nadležnog tijela ako je upis u registar propisan
  • izvadak iz sudskog registra za trgovačka društva
  • izvod iz zakona temeljem kojeg se poslovni subjekt osniva
  • obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima
  • prijava potpisa
  • punomoć (ako zahtjev podnosi opunomoćenik)

Ukoliko želite otvoriti račun svom organizacijskom dijelu potrebno je imati otvoren račun za redovno poslovanje u OTP banci, te uz gore navedenu dokumentaciju dostaviti rješenje o upisu organizacijskog dijela u sudski registar odnosno u registar nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan, akt iz kojeg je vidljivo da organizacijski dio poslovnog subjekta može imati račun i Odluku ovlaštenog tijela poslovnog subjekta.

Minus po računu

Najbolji način za usklađivanje prihoda i rashoda na vašem poslovnom računu. 
Mogući iznos dozvoljenog minusa ovisi o kreditnoj sposobnosti poslovnog subjekta.

Rok korištenja Minusa po računu poslovnog subjekta je od 1 do 12 mjeseci.
Ne morate koristiti cijeli iznos odobrenog minusa već onaj iznos koji vam je potreban.

Kamata se plaća samo na iskorišteni dio odobrenog minusa, a ne na ukupni iznos koji vam je odobren. 
Otplata Minusa po računu poslovnog subjekta vrši se iz tekućeg poslovanja, a najkasnije do ugovorenog roka korištenja.