Agro kredit temeljem ostvarenih prava na potporu u poljoprivredi

OTP Agro kredit

 

Svakako iskoristite priliku i ugovorite Agro kredit temeljem ostvarenih prava na potporu u poljoprivredi jer ćete tako najlakše financijski premostiti period od predavanja zahtjeva do dobivanja državnih poticaja.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita

 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti ili poduzeća koja obavljaju neku od poljoprivrednih djelatnosti i korisnici su državnih potpora (poticaja) u poljoprivredi. Prije predavanja zahtjeva za kredit potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:
  • Korisnik kredita mora biti upisan minimalno u Registar poreznih obveznika
  • Otvoren račun za redovno poslovanje u OTP banci
  • Ispunjeni svi zakonski preduvjeti za ostvarivanje prava na potporu
  • Predan jedinstveni zahtjev za potporu u tekućoj godini (elektronički popunjen putem AGRONET-a, potpisan i dostavljen Agenciji za plaćanja)
  • Korisnik je i do sada bio u sustavu državnih potpora

Namjena kredita

 • Kredit se koristi za održavanje tekuće likvidnosti, a cijeli iznos kredita isplaćuje se na žiro račun korisnika.

Visina kredita

 • Iznos se određuje temeljem visine isplaćenih potpora u poljoprivredi za prethodnu godinu i zahtjeva za tekuću godinu do maksimalnog iznosa od 170% ostvarenih poticaja

Naknada

 • Korištenjem OTP Agro paketa ostvaruje se popust od 50% na naknadu za odobrenje kredita, a izvan paketa naknada iznosi 1% iznosa odobrenog kredita.

Rok otplate

 • Maksimalni rok otplate je do 30 mjeseci. Ukupan iznos odobrenog kredita na naplatu dospijeva jednokratno, uz tromjesečno dospijeće kamate, te se naplaćuje putem trajnog naloga sa žiro računa na koji se korisniku isplaćuju sredstva potpore.

Instrumenti osiguranja

 • Uz zadovoljavajuću kreditnu sposobnost korisnika , kredit se može odobriti uz operativne instrumente osiguranja (zadužnice).

Povratak

Iskoristite prednosti OTP Agro paketa

Korisnici OTP Agro paketa ostvaruju 50% popusta na naknadu za ugovaranje kredita. Uz ovaj paket vođenje vašeg kunskog računa je besplatno, a na raspolaganju vam je niz proizvoda i usluga uz povoljnije uvjete