Paket OTP Start

Paket OTP Start

Uštedite vrijeme i novac ugovaranjem OTP Start paketa. Naše brojne usluge su vam kroz OTP Start paket bliže i pružaju vam lakoću i sigurnost u upravljanju vašim financijama.

OTP Start paket mogu ugovoriti svi klijenti koji imaju otvoren račun za redovno poslovanje u OTP banci. 

Iskoristite pogodnosti

  • Vođenje eurskog računa za redovno poslovanje bez naknade
  • eLEMENT@ Internet bankarstvo bez plaćanja mjesečne naknade za korištenje za dva tokena
  • OTP m-business mobilno bankarstvo bez plaćanja mjesečne naknade za jednog krajnjeg korisnika
  • 25% popusta na trošak naknade za obradu kreditnog zahtjeva bilo kojeg kredita (osim kreditnih linija kod kojih je naknada definirana ugovornim odnosnom Banke i treće strane)
  • 25% popusta na trošak naknade za obradu zahtjeva za garancije
  • Popust na interne bezgotovinske naloge
  • Visa Business debitna kartica bez članarine
  • Visa Business kartica uz 50% popusta na upisninu i članarinu
  • SMS info bez naknade za ugovaranje i popust za korištenje usluge Interaktivni SMS, Kontrola kartice i Kontrola računa