Dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu

Minus po računu poslovnog subjekta

 

Najbolji način za usklađivanje prihoda i rashoda na vašem poslovnom računu.

Iskoristite sve pogodnosti!

Iskoristite sve pogodnosti!

Mogući iznos dozvoljenog prekoračenja ovisi o kreditnoj sposobnosti poslovnog subjekta. Ne morate koristiti cijeli iznos odobrenog prekoračenja već onaj iznos koji vam je potreban. Kamata se plaća samo na iskorišteni dio odobrenog prekoračenja,  a ne na ukupni iznos koji vam je odobren. Otplata prekoračenja po računu poslovnog subjekta vrši se iz tekućeg poslovanja, a najkasnije do ugovorenog roka korištenja.

 

Iznos kredita

  • Ovisno o kreditnoj sposobnosti klijenta

Trošak obrade

  • 1,5%, min 107,00 EUR (korištenjem  nekog od paketa za mala poduzeća i obrtnike mogućnost  popusta za trošak obrade i do 100%)

Rok otplate kredita

  • Do 12 mjeseci

Namjena

  • Sredstva se koriste nenamjenski za tekuću likvidnost

Opći uvjeti

Opći uvjeti odobravanja kredita malim poduzećima i obrtnicima

Dokumenti za ugovaranje

Zahtjev za plasman

 

Instrumenti osiguranja

  • operativni instrumenti osiguranja: Zadužnica
  • materijalno pokriće: hipoteka nad nekretninama / pokretninama, bankarske garancije, državna jamstva, HAMAG jamstva,  založen novčani depozit

Povratak