Paket OTP Ekstra

Paket OTP Ekstra

Prateći vaše potrebe, u želji da vam omogućimo lakše i brže poslovanje s bankom, kvalitetno upravljanje vašim financijama, a također i znatnu uštedu, za vas smo osmislili paket usluga OTP Ekstra, prilagođen upravo vama.

OTP Ekstra paket mogu ugovoriti svi klijenti koji imaju otvoren račun za redovno poslovanje u OTP banci.

Iskoristite pogodnosti

  • Vođenje eurskog računa za redovno poslovanje bez naknade

  • eLEMENT@ Internet bankarstvo bez plaćanja mjesečne naknade za korištenje tri tokena i dvije smart kartice

  • OTP m-business mobilno bankarstvo bez plaćanja mjesečne naknade za tri krajnja korisnika

  • 50% popusta na trošak naknade za obradu kreditnog zahtjeva bilo kojeg kredita (osim kreditnih linija kod kojih je naknada definirana ugovornim odnosnom Banke i treće strane)

  • 50% popusta na trošak naknade za obradu zahtjeva za garancije

  • Popust na interne bezgotovinske naloge

  • Visa Business debitna kartica bez članarine

  • Visa Business kartica bez upisnine i članarine

  • SMS info bez naknade za ugovaranje, besplatno korištenje usluge Kontrola kartice i popust za korištenje usluge Interaktivni SMS i Kontrola računa