Dugoročni turistički kredit

Dugoročni turistički kredit

 

Za pripremu turističke sezone i pružanje kvalitetne usluge odaberiti dugoročni turistički kredit OTP banke s mogućnošću različitih namjena - kupnje, adaptacije, uređenja i opremanja turističkih smještajnih kapaciteta.

Uvjeti kredita

Prihvatljivi korisnici: Poslovni subjekti (mala poduzeća i obrtnici)

Namjena:

  •  adaptacija, uređenje i opremanje turističkih smještajnih kapaciteta
  • kupnja, uređenje, prenamjena izgradnja i dogradnja turističkih smještajnih kapaciteta
  • nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme, u funkciji turizma

 

Sektor/područje ulaganja: Turistički sektor

Iznos: Ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta

Trošak obrade:  1,5%, min 135,00 eura ( korištenjem  nekog od paketa za mala poduzeća i obrtnike mogućnost  popusta za trošak obrade i do 100%)

 

Razdoblje korištenja:  do 12 mjeseci

Razdoblje počeka:  do 12 mjeseci

Razdoblje otplate:  max do 15 godina

 

Instrumenti osiguranja - sukladno bonitetu klijenta:

  •  operativni instrumenti osiguranja  - zadužnica
  • hipoteka nad nekretninama i pokretninama, bankarske garancije, državna jamstva, HAMAG jamstva,  založen i blokiran novčani depozit

Otplata:   mjesečni ili tromjesečni anuiteti

 

Napomena: Navedeno predstavlja okvirnu informaciju o ponudi banke