Dugoročni krediti

Dugoročni krediti
Dugoročni krediti

Odlučite li se za dugoročna ulaganja razmislite o kreditu s dužim rokom povrata, u širokoj paleti dugoročnih kredita OTP banke sigurno ćete pronaći onaj koji najbolje zadovoljava vaše potrebe.

Investicijski krediti se odobravaju za investicijska ulaganja, rok povrata je od 1 do 10 godina uz grace period do 12 mjeseci, a visina kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti pravne osobe.
  Za pripremu turističke sezone i pružanje kvalitetne usluge odaberiti dugoročni turistički kredit OTP banke s mogućnošću različitih namjena - kupnje, adaptacije, uređenja i opremanja turističkih smještajnih kapaciteta.