OTP Agro paket

OTP Agro paket

Ugovaranjem OTP Agro paketa, posebnog paketa usluga i raznih pogodnosti namijenjenih poljoprivrednicima, upravljanje vašim financijama bit će kvalitetnije, troškovi niži, a poslovanje s bankom brže i jednostavnije. Ovaj paket možete ugovoriti ako imate otvoren račun za redovno poslovanje u OTP banci i obavljate neku od poljoprivrednih djelatnosti.

Iskoristite pogodnosti

 • vođenje eurskog računa za redovno poslovanje bez naknade
 • eLEMENT@ Internet bankarstvo bez plaćanja mjesečne naknade za korištenje za dva tokena
 • OTP m-business mobilno bankarstvo bez plaćanja mjesečne naknade za dva krajnja korisnika
 • 50% popusta na trošak naknade za obradu kreditnog zahtjeva bilo kojeg kredita (osim kreditnih linija kod kojih je naknada definirana ugovornim odnosom OTP banke i treće strane)
 • 50% popusta na trošak naknade za obradu zahtjeva za izdavanje garancije
 • Popust na interne elektroničke naloge
 • Visa Business debitna kartica bez članarine
 • Visa Business kartica bez naknade na upisninu i na članarinu
 • SMS info bez naknade za ugovaranje te popust za korištenje usluga Kontrola kartice, Interaktivni SMS i SMS kontrola računa

 

 

Posebne pogodnosti prilikom ugovaranja kredita i leasinga

OTP banka je razvila širok asortiman kredita i kreditnih linija u svrhu financiranja vašeg poslovanja. Unutar široke ponude kratkoročnih i dugoročnih kredita sigurno ćete pronaći onaj koji najbolje zadovoljava vaše potrebe.

Posebne kreditne linije namijenjene poljoprivrednicima

Ugovaranjem OTP Agro paketa ostvarujete pravo na korištenje posebnih kreditnih linija namijenjenih isključivo poljoprivrednicima:

 • Agro krediti temeljem ostvarenih prava na potporu u poljoprivredi - koriste se kao nenamjenski, isplatom na transakcijski račun korisnika kredita. Maksimalni iznos kredita određuje se temeljem visine isplaćenih potpora u poljoprivredi za prethodnu godinu i predanog zahtjeva za tekuću godinu. Krediti dospijevaju na naplatu jednokratno, a mogu se u cijelosti otplatiti iz dobivenih sredstava na osnovu potpore ili iz vlastitih sredstava.
 • Agro krediti za obrtna sredstva - koriste se kao revolving ili uz otplatu na rate, a otplata je prilagođena poslovnom ciklusu korisnika kredita. Prvenstveno su namijenjeni za financiranje jesenske i proljetne sjetve te pokrivanje troškova tijekom sezonskih poslova u maslinarstvu i vinogradarstvu odnosno stočarstvu ili mljekarskoj industriji.
 • Agro investicijski krediti - dugoročni krediti, a osnovna im je namjena nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije, kupnja poljoprivrednog zemljišta, te gradnja, uređenje i opremanje poslovnih objekata.

 

Informirajte se o uštedama

Informirajte se o uštedama OTP Agro paketa usporedbom redovnih cijena proizvoda OTP banke i cijena u OTP Agro paketu.

Povratak