Internet bankarstvo za tvrtke i obrtnike

Predlošci (eurski - devizni)

Ostale transakcije (dodjela ovlasti dodatnim smart karticama/tokenima, pregledi po računima, Visa Business Electron)

Rad po svim transakcijskim računima (podračuni 13, 14, 15, 18)

Sadržaj paketa eLEMENT@

Paket eLEMENT@ - metoda identifikacije sa smart katicama

  1. Smart kartica - eLEMENT@
  2. Smart card čitač
  3. Instalacijski disk (program: NexusPersonal i driveri za smart card čitač) s uputama za instalaciju.

Napomena: PIN za smart karticu korisniku se isporučuje izvan paketa, kao zasebna pošiljka

Internet bankarstvo za tvrtke i obrtnike
 

Paket eLEMENT@ - metoda identifikacije s tokenom

Paket sadrži jedan ili više tokena ovisno o potrebama korisnika. Nije potrebna nikakva instalacija softvera na računalu korisnika niti bilo kakvi hardverski dodaci koji se spajaju s računalom. Token nudi maksimalnu fleksibilnost te kompatibilnost s većinom poznatih operativnih sustava i internet preglednika.

Napomena: PIN za token korisniku se isporučuje izvan paketa kao zasebna pošiljka.

Internet bankarstvo za tvrtke i obrtnike
 

Paket eLEMENT@ - kombinirana metoda identifikacije sa smart katicama i tokenom

Svim korisnicima eLEMENT@ internet bankarstva OTP banke za poslovne subjekte omogućena je opcija korištenja obje gore navedene metode identifikacije, ovisno o željama i potrebama. Na ovaj način mogu se koristiti prednosti jedne i druge metode identifikacije. Važno je napomenuti da u slučaju kombiniranog korištenja, smart kartica mora biti nositelj najviših ovlasti poslovnog subjekta. Kartica s najvišim ovlastima dodjeljuje ovlasti svim ostalim sredstvima identifikacije koje preuzme poslovni subjekt.

Napomena: PIN za token i za smart karticu korisniku se isporučuje izvan paketa kao zasebna pošiljka.

Internet bankarstvo za tvrtke i obrtnike

Obnova certifikata na smart kartici

Cerifikati na smart karticama OTP banke izdaju se s rokom trajanja od dvije godine. Prije, na dan ili nakon isteka certifikata iste je moguće obnoviti. Obnovu certifikata vrši sam korisnik smart kartice. Prilikom obnove certifikata smart kartica mora biti umetnuta u čitač kartica. U nastavku ove upute detaljno je opisan slijed kojim se vrši obnova certifikata na smart kartici.

Spajanje na CMS moguće je klikom na link za obnovu certifikata kroz eLEMENT@ internet bankarstvo ili izravnim pristupom na web stranice za obnovu certifikata na smart kartici preko linka: https://smart.otpbanka.hr/otpcms/.

Važna napomena: Certifikate na smart kartici moguće je obnoviti i nakon njihovog isteka. U slučaju kada korisnik želi obnoviti certifikate nakon isteka na zaslonu računala će se pojaviti poruka kako je to prikazano na slici 1.

Internet bankarstvo za tvrtke i obrtnike

Slika 1: Prikaz zaslona kada je certifikat istekao

U ovom slučaju potrebno je odabrati opciju "U redu" kako bi se nastavio redovan slijed obnove certifikata kako je to opisano u nastavku ove upute. Na zaslonu računala pojavit će se poruka o prijavi na sustav sa tokenom. U ovom slučaju token je smart kartica umetnuta u čitač kartica.

Internet bankarstvo za tvrtke i obrtnike

Slika 2: Prikaz zaslona početka obnove certifikata

Potvrdite klikom miša na ponuđenu opciju "Prijava" kako biste se prijavili na CMS. Na zaslonu računala pojavit će se zaslon prijave PIN-om. Unesite PIN smart kartice kako biste ušli u sučelje izdavanja novih certifikata i potvrdite nastavak procesa obnove certifikata sa opcijom "Potvrdi".

Internet bankarstvo za tvrtke i obrtnike

Slika 3: Prikaz zaslona prijave PIN-om

Nakon unosa PIN-a smart kartice kroz zaslon Odabir certifikata, na zaslonu računala pojavit će se glavno sučelje obnove certifikata na smart kartici.

Internet bankarstvo za tvrtke i obrtnike

Slika 4: Izgled zaslona za obnovu certifikata

Nakon ulaska u zaslon obnove certifikata, prvo se prikazuje stanje trenutno instaliranih certifikata na kartici. Ukoliko se certifikat obnavlja prije samog isteka, na zaslonu će biti prikazane sve zelene kvačice kako je to prikazano na slici 4. Odaberite opciju "Reizdavanje" (strelicom označeno na slici 4).

Važna napomena: Ukoliko se postupku obnove certifikata pristupa nakon isteka istih, korisnik će automatizmom biti prebačen u sljedeći zaslon (Reizdavanje) kako je to prikazano na slici 5. Nakon odabira opcije "Reizdavanje", na zaslonu računala prikazuju se novi certifikati koje je potrebno instalirati, a koji su već označeni za instaliranje malom kvačicom ispred naziva certifikata.

Internet bankarstvo za tvrtke i obrtnike

Slika 5: Izgled zaslona za reizdavanje tj. obnovu certifikata

Za pokretanje postupka obnove certifikata odaberite opciju "Izdaj označene" - vidi sliku 5 (označeno crvenom strelicom).

Internet bankarstvo za tvrtke i obrtnike

Slika 6: Izgled zaslona u postupku reizdavanje certifikata

Postupak obnove certifikata traje određeno vrijeme. Progresija obnove certifikata može se pratiti kroz tijek "Verifikacije certifikata" (slika 6). U procesu obnove certifikata crvene "X" oznake se slijedno mijenjaju u zelene kvačice. Nakon što se obnove svi elementi certifikata (ključevi, zahtjev, izdavanje, pohrana, verifikacija) na zaslonu će se pojaviti natpis "Gotovo", a na mjestu gdje su bili prikazani certifikati ispisat će se poruka "Nema certifikata raspoloživih za reizdavanje". (vidi sliku 7)

Internet bankarstvo za tvrtke i obrtnike

Slika 7: Izgled zaslona prilikom završetka procesa reizdavanja certifikata

Važno:

  • Nakon što je certifikat obnovljen, potrebno je prvo napraviti odjavu iz sučelja obnove certifikata.
  • Nakon odjave iz sučelja obnove certifikata obavezno je zatvoriti internet preglednik.
  • Izvadite karticu iz čitača
  • Umetnite karticu u čitač
  • Ponovno pokrenite internet preglednik
  • Prijavite se u eLEMENT@ internet bankarstvo

U slučaju kada je u potpunosti istekao rok za redovnu obnovu certifikata (30 dana nakon isteka certifikata na smart kartici) na zaslonu računala će se pojaviti poruka: "Nema certifikata raspoloživih za izdavanje". Tada nije moguće napraviti samostalnu obnovu certifikata te je potrebno nazvati helpdesk službu OTP banke.

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr