Kredit za kupnju poljoprivrednog zemljišta

OTP Agro kredit

 

Odlučite li se za kupnju poljoprivrednog zemljišta mi imamo kredit prilagođen upravo vama.

Uvjeti kredita

Iznos kredita

  • od 5.000 do 150.000 eura

Trošak obrade

  • 1,0%

Rok otplate kredita

  • Od 1 do 10 godina

Namjena

  • Kredit se koristi odobrenjem žiro računa prodavatelja

Instrumenti osiguranja

Za sve iznose:

  • Založno pravo na nekretnini (hipoteka)
  • Polica osiguranja nekretnine od osnovnih šteta
  • Mjenice i zadužnice korisnika kredita