Dugoročni turistički kredit

Dugoročni turistički kredit

 

Za pripremu turističke sezone i pružanje kvalitetne usluge odaberiti dugoročni turistički kredit OTP banke s mogućnošću različitih namjena - kupnje, adaptacije, uređenja i opremanja turističkih smještajnih kapaciteta.

Uvjeti kredita

Namjena

  • adaptacija, uređenje i opremanje turističkih smještajnih kapaciteta do 50.000 eura
  • kupnja, uređenje, prenamjena izgradnja i dogradnja turističkih smještajnih kapaciteta
  • nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme, u funkciji turizma do 50.000 eura

Iznos kredita

  • od 5.000 EUR  (u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a)

Trošak obrade kredita

  • 1,5% min 1.000 kn

Rok otplate kredita

  • od 1 do 15 godina

Otplata kredita

  • Mjesečni, tromjesečni ili polugodišnji anuiteti

Instrumenti osiguranja

Za iznos kredita do 25.000 eura u protuvrijednosti kuna moguće je ugovoriti uz operativne instrumente osiguranja.

Za kredite iznosa većeg od 25.000 eura u protuvrijednosti kuna instrumenti osiguranja se utvrđuju u dogovoru s klijentom.