Dnevno-noćni trezor

Dnevno-noćni trezor

Dnevno-noćni trezor (DNT) OTP banke samouslužni je uređaj koji se koristi za polaganje gotovine u domaćoj valuti radi daljnje obrade i knjiženja na dogovoreni račun.

Iskoristite pogodnosti

Dostupnost i niski troškovi usluge

 • Moderno poslovanje podrazumijeva fleksibilno radno vrijeme. Usluga dnevno-noćnog trezora OTP banke dostupna Vam je 24 sata na dan i omogućuje poslovanje izvan radnog vremena poslovnica.

 • Vaše vrijeme je dragocjeno. Uz uslugu dnevno-noćnog trezora OTP banke uvijek ste prvi u redu, nema čekanja.

 • Uštedite na naknadama. Za gotovinske pologe u dnevno-noćni trezor naknada je povoljnija od gotovinskih uplata na šalterima banke.

 

Dnevno-noćni trezor OTP banke možete koristiti na sljedećim lokacijama: 

 • ZADAR, Domovinskog rata 3
 • ZADAR, Ante Starčevića 9
 • ZAGREB, Ulica grada Vukovara 284
 • ZAGREB, Ilica 253
 • ZAGREB, Avenija Dubrava 41
 • ZAGREB, Jurišićeva 2
 • ZAGREB, Franceska Tenchinija 2A
 • ZAGREB, Divka Budaka 1D
 • SPLIT, Domovinskog rata 61
 • SPLIT, Ruđera Boškovića 16
 • SPLIT, Josipa Jovića 93
 • BENKOVAC, Vukovarska ulica 2
 • BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 2
 • SISAK, Stjepana i Antuna Radića 28
 • OSIJEK, Trg slobode 1
 • VARAŽDIN, Aleja kralja Zvonimira 1
 • PULA, Dalmatinova 4
 • RIJEKA, Jadranski trg 2C
 • PREKO, Artić 3A
 • ŠIBENIK, Ante Šupuka 22
 • TROGIR, Kneza Trpimira 5
 • SOLIN, Zvonimirova 60
 • OMIŠ, Vukovarska cesta 8
 • DUGOPOLJE, Leopolda Mandića 18
 • KAŠTEL NOVI, Ante Beretina 1
 • METKOVIĆ, Ante Starčevića 6
 • MAKARSKA, Obala kralja Tomislava 16
 • VIS, Sv. Jurja 34
 • DUBROVNIK, Vukovarska 19

Kako postati korisnik DNT-a?

Uslugu dnevno-noćnog trezora možete koristiti uz uvjet da u OTP banci imate otvoren kunski poslovni račun i da obavljate platni promet u poslovnicama OTP banke. Dovoljno je popuniti Zahtjev te ga dostaviti vašem komercijalisti ili u vama najbližu poslovnicu OTP banke.

 

Korištenje dnevno noćnog trezora

Korištenje dnevno-noćnog trezora sigurno je i jednostavno. Vrata za umetanje pologa u dnevno-noćni trezor otvorit će se nakon Vaše identifikacije beskontaktnom karticom/ključem.

U dnevno-noćni trezor možete polagati isključivo gotovinu u domaćoj valuti u trezorskim vrećicama OTP banke zajedno sa specifikacijom gotovog novca i pravilno popunjenim uplatnim nalogom u korist dogovorenog kunskog poslovnog računa otvorenog u OTP banci.
Za polaganje gotovine i naloga za plaćanje u dnevno-noćne trezore OTP banke koristi se isključivo oprema banke.

 

Naknade za korištenje

Korištenje usluga dnevno-noćnog trezora naplaćuje se sukladno Tarifi naknada OTP banke koja vrijedi na dan korištenja tih usluga.
Ugovaranje usluge naplaćuje se jednokratno i tom prilikom dobivate jednu karticu/ključ za korištenje dnevno-noćnog trezora. Dodatne kartice/ključevi posebno se naplaćuju.
Za svaki polog gotovine u dnevno-noćni trezor obračunat će se naknada za uplatu u DNT i cijena gotovinskog naloga. Trezorske vrećice naplaćuju se kroz fakturu za obavljanje platnog prometa u sljedećem mjesečnom obračunu, a možete ih naručiti i preuzeti u poslovnici banke u skladu s vlastitim potrebama.