Sigurnost i phishing

Phishing (izvedenica iz engleske riječi  fishing – ribolov) metoda je kojom se koriste prevaranti, i to u najvećem broju slučajeva e-mail porukom kao svojevrsnom “udicom” na koju se korisnik treba “upecati” kako bi se neovlašteno došlo do podataka o kartici i PIN-u te je u tom slučaju potrebno posebnu pozornost obratiti na web stranicu na koju se korisnik prijavio (adresu u gornjem lijevom kutu www...).

Korisnike koji su dobili ovakve ili slične poruke pozivamo da niti jedan podatak ne odaju te da o svemu obavijeste banku.

OTP banka iz sigurnosnih razloga nikada na takav način od klijenata ne traži tu vrstu informacija te stoga želi upozoriti svoje klijente da su takve poruke opasne i da otkrivanje podataka s kartica ili PIN broja može imati ozbiljne posljedice. Ukoliko primite takvu poruku nipošto ne smijete na nju odgovarati. Treba napomenuti da banka koja je izdala karticu ne zna, nema pravo i nikada neće tražiti broj PIN-a te da na ovakav način neće nikada tražiti podatke o kartici od klijenta. Sigurnosni sustavi banaka u Hrvatskoj su na najvišoj razini. No, svaki korisnik je dužan i sam voditi računa o svakodnevnoj zaštiti podataka s kartice te se pridržavati Uputstva o sigurnom korištenju koji se nalaze na web stranici OTP banke i u Općim uvjetima korištenja kartica. To znači da se broj PIN-nikada nikome ne odaje, niti se podaci o karticama odaju trećim osobama, a posebnu pozornost treba posvetiti i sigurnosti zaštite računala koje se koristi za pristup Internetu.

 

Prilikom korištenja Internet stranica i usluga Internet bankastva OTP banke uvjerite se da Vaše računalo komunicira sa serverom OTP banke. Kako bi bili sigurni provjerite sljedeće:

  • Provjerite da adresa (URL) stranice koje posjećujete ima jedan od sljedećih oblika:

https://www.otpbanka.hr/ ...

https://elementa.otpbanka.hr/ ...

https://smart.otpbanka.hr/ ...

  • Provjerite primjenu VeriSign-ovog digitalnog certifikata koji potvrđuje autentičnost servera s kojim se odvija komunikacija.