Visa Business debitna kartica za srednja i velika poduzeća

Visa Business debitna kartica je međunarodno valjana kartica namijenjena pravnim osobama i obrtnicima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Visa Business debitna kartica je debitna kartica jer sredstva na vašem računu rezervira odmah tj. odmah tereti račun za redovno poslovanje korisnika kartice. Kartica se može koristiti kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja na prodajnim mjestima pri kupnji robe i usluga kao i za isplatu gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu koja imaju istaknute Visa oznake.

Iskoristite pogodnosti

Kako možete koristiti Visa Business debitnu karticu?

  • za podizanje gotovine na bankomatima OTP banke te na bankomatima drugih banaka u zemlji i u inozemstvu s oznakom prihvata Visa 
  • za plaćanja na EFT/POS uređajima Banke instaliranim u trgovačkoj mreži te za plaćanja na EFT/POS uređajima drugih banaka u zemlji i inozemstvu s oznakom Visa
  • za isplate na EFT/POS uređajima Banke te za isplate na EFT/POS uređajima drugih banaka u zemlji i inozemstvu s oznakom Visa

Kartica se koristi kao međunarodna debitna on-line kartica. Sve transakcije putem kartice obavljaju se elektroničkim putem uz provjeru PIN-a na bankomatima, EFT/POS uređajima. Korištenjem Visa Business debitne kartice sredstva su Vam dostupna 24 sata na dan nalazili se bilo u zemlji ili u inozemstvu.

 

Izvadak po računu za redovno poslovanje

Transakcije napravljene karticom se evidentiraju na računu za redovno poslovanje. 
Banka izvješćuje vlasnika računa za redovno poslovanje o transakcijama i stanju sredstava na računu putem izvoda o stanju i prometu po računu za redovno poslovanje. 

 

Limiti korištenja

Limite korištenja za sve kartice poslovnog subjekta utvrđuje sam korisnik:

  • limit kupovine: maksimalno 1.400 EUR dnevno
  • limit podizanja gotovine: maksimalno 600 EUR dnevno

 

Provjera konverzije

Prema Uredbi (EU) 2019/518 korisnici kartica imaju uvid u izračun iznosa terećenja u valuti računa kartice za transakcije za koje banka zaprima autorizaciju i koje se provode kod inozemnih trgovaca (uključujući i bankomate i uređaje za isplatu gotovog novca) iz Europskog gospodarskog prostora (EEA) i u valutama iz EEA, uz usporedbu s tečajem Europske središnje banke (ECB). Datum valute prema kojem će se tečajevi obračunati prilikom knjiženja bit će jednak datumu transakcije, odnosno datumu zaprimanja autorizacije od banke pa kako se prema datumu zaprimanja autorizacije određuje datum valute, u slučaju ovih transakcija podrazumijeva se da je zaprimanjem autorizacije transakcija evidentirana u sustavu banke (za ostale transakcije se podrazumijeva da je transakcija evidentirana zaprimanjem financijske transakcije).

Postanite korisnik Visa Business debitne kartice OTP banke!

Proučite Opća pravila i uvjete za izdavanje i korištenje Visa Business debitne kartice i popunjeni obrazac Zahtjeva za izdavanje Visa Business debitne kartice uručite nadležnom komercijalisti u jednom od Poslovnih centara OTP banke.

 

Izdavanje i obnavljanje kartice

Visa Business debitna kartica izdaje se sa rokom valjanosti od 3 godine. Prije isteka valjanosti prve kartice, Banka izdaje novu s rokom valjanosti od 3 godine. Kartica će se na taj način obnavljati sve dok korisnik kartice pisanim putem ne obavijesti Banku da više ne želi koristiti karticu ili Banka ne opozove njeno korištenje.

 

Pouzdanost i sigurnost

Sve potrebne informacije i pomoć u slučaju krađe, gubitka ili oštećenja kartice možete dobiti 24 sata dnevno svakog dana pozivom na broj telefona +385 (0)21 347 200 ili u Vama najbližoj poslovnici, odnosno kod Vašeg nadležnog komercijaliste.

Korisnik Visa Business debitne kartice koji se nalazi izvan Hrvatske gubitak kartice može također prijaviti Kontakt centru ili Global Customer Assistance Service (GCAS) pozivom na broj telefona +1 303 967 1090. Sustav GCAS omogućuje informiranje i korištenje raznih usluga prilikom planiranja putovanja i boravka u inozemstvu te pomoć u pronalaženju potrebnih oblika hitne medicinske i pravne pomoći.