Depoziti

Depoziti

OTP banka prepoznaje vaše potrebe i nudi vam mogućnost deponiranja vaših sredstava po viđenju te oročenje sredstava u eurima i devizama. Iskoristite pogodnosti koje vam se nude: konkurentne kamatne stope i sigurni uvjeti štednje.

Depoziti po viđenju

Svoja novčana sredstva možete deponirati po viđenju u eurima ili devizama, uz kamate na sredstva sukladno Odluci o kamatama OTP banke.

 

Oročeni depoziti

Svoje viškove likvidnih sredstava možete oročiti na rok i u različitim valutama, ovisno o vašim poslovnim mogućnostima i potrebama. Možete izabrati između oročenja u: eurima ili različitim svjetskim valutama.

 

Sustav osiguranja depozita

Sustavom osiguranja depozita upravlja:

 Hrvatska Agencija za Osiguranje Depozita (HAOD)

Jurišićeva 1/II, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Web: Hrvatska agencija za osiguranje depozita (haod.hr)

tel:+385 1 48 63 164  

 Agencija predstavlja tijelo koje ima ovlasti provoditi postupke propisane Zakonom o sustavu osiguranja depozita.

 Sustav se aktivira u trenutku nastupa osiguranog slučaja kreditne institucije, a financira se iz Fonda osiguranja depozita.

 Sustav osiguranja depozita obuhvaća sljedeće deponente:

  • fizičke osobe
  • trgovačka društava
  • neprofitne institucije
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 500.000,00 eura.