B2G usluga

B2G (Business to Government) usluga olakšava vaše redovno poslovanje korištenjem niza elektroničkih usluga Fine, državne uprave i javnih službi dostupnih putem interneta.

B2G usluga

B2G usluga namijenjena je svim poslovnim subjektima koji imaju otvoren transakcijski račun u OTP banci i koriste odgovarajući PKI uređaj za pristup usluzi eLEMENT@ internet bankarstvo OTP banke kao preduvjet pohrane Fina certifikata.

 

Ugovaranjem B2G usluge, OTP banka omogućuje poslovnim subjektima:

 • preuzimanje i pohranu Fina certifikata na PKI uređaj OTP banke dodijeljen korisniku za pristup eLEMENT@ internet bankarstvu za poslovne subjekte, 
 • pristup Fininim e-servisima te pojedinim e-servisima državne uprave i javnih službi korištenjem samo jednog PKI uređaja.

 

U sklopu B2G usluge OTP banka omogućuje registraciju korisnika na određene e-servise Fine (B2G servisi):

 • Servis e-REGOS - namijenjen je svim obveznicima podnošenja Obrasca R-Sm (obavezan za obveznike koji podnose podatke za više od stotinu osiguranika), a omogućuje korisnicima:
  • upis podataka Obrasca R-Sm i predaju elektronički potpisanog Obrasca R-Sm, kao i predaju korektivnog Obrasca R-Sm za već podnesene Obrasce R-Sm,
  • preuzimanje datoteka s Greškama u specifikaciji po osiguranicima o obračunanim doprinosima na Obrascu R-Sm,
  • preuzimanje Pregleda nepovezanih Obrazaca R-S/R-Sm,
  • provjeru članstva osiguranika u II. stupu obveznog mirovinskog fonda,
  • tiskanje elektronički potpisane stranice A Obrasca R-Sm.
 • Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI) – predstavlja središnji izvor informacija o poslovanju svih obveznika poreza na dobit koji su dužni predati godišnje financijske izvještaje za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave, odnosno javnu elektroničku knjižnicu hrvatskoga gospodarstva u kojoj svaki korisnik, bez obveze iznošenja razloga, može dobiti financijski izvještaj za neki poslovni subjekt koji je obveznik podnošenja godišnjih financijskih izvještaja, predati vlastite godišnje financijske izvještaje, statističke izvještaje i preuzeti statističke izvještaje.
 • Servis WEB BON – omogućuje registriranim poslovnim subjektima preuzimanje vlastitih bonitetnih informacija na obrascu BON-1, na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, kao i bonitetnih informacija koje se odnose na druge poslovne subjekte te preuzimanje podataka o tražiteljima bonitetnih informacija.
 • WEB Registar koncesija – predstavlja jedinstvenu elektroničku evidenciju ugovora o svim koncesijama ugovorenima na području Republike Hrvatske koju vodi Ministarstvo financija, a sve poslove operativnog vođenja Registra obavlja Fina. Davatelji koncesija dužni su Registru dostaviti podatke o ugovorenoj koncesiji i o promjenama ugovora o koncesiji u roku deset dana od potpisa ugovora ili od nastalih promjena, a podaci se dnevno upisuju. Registar je javan, a javni podaci iz Registra dostupni su i ostalim pravnim i fizičkim osobama koji nisu davatelji niti primatelji koncesija.

 

Naknade za korištenje e-servisa Fine obračunava i naplaćuje Fina ispostavljanjem računa korisniku u skladu s cjenikom Fine koji je dostupan na internetskim stranicama Fine ili u najbližoj poslovnici Fine.

Više informacija o Fina e-servisima te pristupu raznim e-servisima državne uprave i javnih službi korištenjem Fina certifikata nalazi se na službenim web stranicama Fine (https://www.fina.hr).

 

Ostali dostupni e-servisi državne uprave i javnih službi su: