Kratkoročni krediti za srednja i velika poduzeća

Izaberite neku od opcija kratkoročnog kreditiranja. 

Minus po računu poslovnog subjekta

Najbolji način za usklađivanje prihoda i rashoda na vašem poslovnom računu. Mogući iznos dozvoljenog minusa ovisi o kreditnoj sposobnosti poslovnog subjekta. Rok korištenja Minusa po računu poslovnog subjekta je od 1 do 12 mjeseci. Ne morate koristiti cijeli iznos odobrenog minusa već onaj iznos koji vam je potreban. Kamata se plaća samo na iskorišteni dio odobrenog minusa, a ne na ukupni iznos koji vam je odobren. Otplata Minusa po računu poslovnog subjekta vrši se iz tekućeg poslovanja, a najkasnije do ugovorenog roka korištenja.

 

Okvirni kratkoročni krediti

Ugovara se gornji limit i rok trajanja okvirnog kredita. Korištenje kredita je sukcesivno, u okviru raspoloživih sredstava Banke. Redovna kamata obračunava se mjesečno na saldo duga i po dospijeću kredita.

 

Krediti za obrtna sredstva

Namjena kratkoročnih kredita ulaganje je u obrtna sredstva. Rok povrata kredita je do 1 godine, a dinamika otplate ugovara se s klijentom (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje...). Iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta.

 

Krediti uz depozit kao kolateral

Glavna značajka ove vrste kredita je da je to jedan od najbržih načina dolaska do potrebnih sredstava. Osnovni uvjet odobravanja kredita je potpuno osiguranje depozitom traženog iznosa kredita. Rok povrata kredita je do 1 godine.