Suradnja s HAMAG BICRO

 

 

OTP banka surađuje sa HAMAG BICRO kroz različite jamstvene programe.

  • ESIF pojedinačna jamstva sastoje se od dvije mjere: Mjere A za investicijske kredite s mogućnošću subvencije kamatne stope uz minimalni iznos jamstva od 150.000 EUR, a maksimalni iznos 4.000.000 EUR, te Mjere B za kredite za obrtna sredstva uz minimalni iznos jamstva od 150.000 EUR te maksimalni iznos od 1.000.000 EUR. 
  • ESIF ograničeno portfeljno jamstvo namijenjeno je klijentima koji zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti zadane Programom, te regulativom o potpori male vrijednosti sadržanoj u jamstvu. Maksimalni iznos jamstva je 150.000 EUR.

 

 

 
OTP banka d.d. sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog
fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

 

 
  • Nacionalni jamstveni program "PLUS" namijenjen je klijentima koji zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti zadane ovim Programom. Ovaj program obuhvaća dvije mjere: Mjera A za investicijske kredite uz maksimalni iznos jamstva 2.000.000 EUR te Mjere B za obrtna sredstva uz maksimalni iznos jamstva od 1.000.000 EUR

Prednost portfeljnog jamstva je jednostavnost prijave i brzina uključivanja, jer se postupak odobrenja u potpunosti odvija u Banci.

Za više informacija obratite se svom savjetniku za poslovne odnose.