Računi za srednja i velika poduzeća

OTP banci možete povjeriti svoja sredstva te otvoriti transakcijski račun za redovno poslovanje, kao i račun svom organizacijskom dijelu te račune za posebne namjene. Otvoren kunski transakcijski račun za redovno poslovanje u Banci je dovoljan za otvaranje deviznog računa u različitim svjetskim valutama. Strani poslovni subjekti, predstavništva stranih pravnih osoba, stranih humanitarnih organizacija te diplomatska predstavništva mogu otvoriti svoj kunski, odnosno devizni račun.