Garancije za srednja i velika poduzeća

 

U vašem poslovanju s domaćim i inozemnim partnerima OTP banka stoji vam na usluzi u izdavanju NOSTRO garancije odnosno LORO garancije, ovisno o vašim potrebama.

Iskoristite pogodnosti

NOSTRO garancija izdaje se u korist vaših poslovnih partnera u zemlji i inozemstvu, a ovisno o vrsti ugovorenog posla dijelimo ih na:

  • platežne (za uredno plaćanje uvezene robe, za uredno vraćanje kredita uzetog u inozemstvu, za uredno plaćanje dobavljaču, supergarancija),
  • činidbene (za povrat avansa, za dobro izvršenje posla, za garantni period, za povrat garantnog depozita, ponudbene, za leasing poslove, konsignacijska, carinska),
  • kontragarancije.

LORO grancija instrument je osiguranja naplate obveza vaših poslovnih partnera. OTP banka stoji vam na usluzi u realizaciji iste uz prethodno stručno savjetovanje.

Kako unovčiti potraživanja?

Ako želite unovčiti vaša potraživanja, ispunite Zahtjev za plasman i zajedno s potrebnom dokumentacijom i Tablicom odnosa klijenta s kupcima, dobavljačima i kreditnim institucijama dostavite u vama najbližu poslovnu jedinicu OTP banke za poslovanje s poslovnim subjektima.