Projektno financiranje

Projektnim financiranjem omogućavamo realizaciju ulaganja u kojima je izvor otplate prvenstveno novčanog toka samog projekta koji se financira.

OTP nudi projektno i strukturirano financiranje ulaganja u:

  • obnovljive izvore energije
  • izgradnju stambenih i poslovnih nekretnina
  • infrastrukturu
  • turizam
  • projekte javno-privatnog partnerstva
  • financiranje akvizicija

Podaci za kontakt u OTP banci d.d.

OTP banka d.d.

Ulica grada Vukovara 284

10000 Zagreb

Odjel strukturnog financiranja

 

Telefon: 072/206-058 
E-mail: sfd@otpbanka.hr