Računi za srednja i velika poduzeća

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa

  • Opći uvjeti
  • Dokumenti za ugovaranje*

*Osim bančinih obrazaca, kao dio dokumentacije za ugovaranje, potrebno je dostaviti i relevantnu statusnu dokumentaciju.